Exporty a importy v modulu Reklamace

Systém Vario umožňuje import dat do svých základních agend v různých formátech. Stěžejním pomocníkem přítomným ve většině agend, ve kterých je import povolen, je Průvodce importem. Je vhodný pro první naplnění daty z předchozího systému. Také umožňuje k polím Varia přiřadit pole z cizího datového zdroje.

Nabídka dialogu Import dat

→ Vario nabízí široké možnosti exportů dat ze svých agend v různých formátech. Umožňuje naplno využít výhod automatizovaného zpracování velkého objemu dat a následných migrací pro vaše další potřeby.

Nabídka dialogu Export dat

  • Průvodce exportem
  • Tabulka agendy do HTML (htm)
  • Tabulka agendy do MS Excel (xls)
    • Do souboru je možné vyexportovat maximálně 32768 řádků.
  • Tabulka agendy do MS Word (rtf)

 

Související dokumenty