Vytvoření výchozí šablony k příslušné knize pro HPP a DPP

Pro HPP (Hlavní pracovní poměry)

Vyberte požadovanou knihu (zpravidla název Personalistika) a nad tabulkou agendy klepněte na pravé tlačítko myši. Z Místní nabídky vyberete (úplně dole) Možnosti… Otevře se dialog Možnosti Vario: Moduly Mzdy/Agendy Personalistika/Knihy Personalistika.

→ Klikněte na Plus položky Šablony. Stejný postup opakujte na vnořené položce Výchozí. Označte její vnořenou položku Nový záznam. V pravé části dialogu vyberte Combo ve sloupci Pole Obcanstvi a do sloupce Výchozí hodnota napište Česká republika (musí se vypsat, nelze vybrat). Tím jste si vytvořili pro tuto knihu šablonu, podle níž bude mít každý nový záznam v poli Občanství již vyplněnou hodnotu Česká republika, což má vliv na vygenerování správného kódu pro přihlášení na zdravotní pojišťovnu.

  • Dialog Možnosti Vario zavřete a nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Dialog Možnosti Altus Vario

Pro DPP (Dohody o provedení práce)

Vyberte požadovanou knihu (zpravidla název Personalistika DPP) a nad tabulkou agendy klepněte na pravé tlačítko myši. Z místní nabídky vyberete (úplně dole) Možnosti… Otevře se dialog Možnosti Vario: Moduly Mzdy/Agendy Personalistika/Knihy Personalistika.

→ Klikněte na Plus položky Šablony. Stejný postup opakujte na vnořené položce Výchozí. Označte její vnořenou položku Nový záznam. V pravé části dialogu vyberte Combo ve sloupci Pole Zdravotni_pojistovna a do sloupce Výchozí hodnota napište Není evidována (musí se vypsat, nelze vybrat). Tím jsme si vytvořili pro tuto knihu šablonu, podle níž bude mít každý nový záznam v poli Zdravotní pojišťovna již vyplněnou hodnotu Není evidována, což ušetří práci při vyplňování tohoto pole.

  • Dialog Možnosti Vario zavřete a nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Dialog Možnosti Altus Vario

 

POZOR – pokud je měsíční rozhodný příjem z jednotlivé DPP vyšší než 10 000 Kč, je nutné na kartě Personální v poli Zdravotní pojišťovna vybrat skutečnou ZP zaměstnance a provést přihlášení, tj. odeslat Hromadné oznámení.

 

Související dokument