Třída ZaznamDokladSoucetPolozek

 

Třída poskytuje sumu položek k dokladu.

Je dostupná prostřednictvím vlastnosti SoucetPolozek třídy ZaznamDoklad.

Pokud máte k dispozici otevřený recordset, který obsahuje všechny položky dokladu, lze použít metody SecistPolozky a PricistPolozku tak, že součet položek nebude volat dotazy do databáze.