Evidenční vs. rodné číslo pojištěnce

V tiskových formulářích pro sociální správu se obvykle uvádí rodné číslo. Pokud není rodné číslo (RČ) přiděleno, např. cizinci, úřad může přidělit Evidenční číslo pojištěnce (EČP).

Jestliže v tiskových formulářích:

nebude vyplněno RČ, vyplní se EČP. Pokud není vyplněno EČP, v tiskovém formuláři „Příloha k žádosti” se automaticky doplní datum narození (týká se pouze formulářů pro tisk).

EČP lze zadat v dialogu „Pracovník” na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP

  • Ze seznamu ve sloupci Typ vyberete volbu EČP
  • Do pole Text zadáte přidělené EČP.
  • Pole Od nevyplňujte, při tisku se k němu nepřihlíží.

 

Související dokument