Karta Obecné – Zápůjčka

Na kartě Obecné v detailu zápůjčky (obr. 1) zapisujete důležité informace o dokladu – typ dokladu, číslo, z jaké je knihy, kdo ho vystavil, pro koho je určen... a další. Tyto údaje se tisknou v záhlaví tiskových formulářů. Některé hodnoty zvolené v polích jsou platné pro všechny položky dokladu. Doklad Zápůjčka je v podstatě totožný s dokladem Zakázka, navíc má jen kartu Zápůjčka.

  • Určete, podle kterého ceníku bude zdroji vytvářena cena za služby (Prodejní ceník), tzn. připravte si ceník půjčovného, který vyberete v sekci Obchodní v poli Ceník (obr. 1).
  • Je-li kategorie cen definována na detailu záznamu kontaktu na kartě Obchodní (agenda Adresář), je hodnota automaticky vložena.

Půjčovna používá cenotvorbu Varia!

Doklad Zápůjčka, karta Obecné

Obrázek 1: Doklad Zápůjčka, karta Obecné.

 

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty