Vystavení faktury vydané s definovanou Akcí

Tento dokument souvisí a navazuje na popis Příklad nastavení akce pro fakturu vydanou.

 

V příkladu jste nastavili:

 
 
 
 
 
Akce Zkontrolovat
Pořadí 1
Podmínka zobrazení akce IsNull([Stav_dokladu])
Podmínka při spuštění akce Nevyplňujte
Používat oprávnění Nezaškrtávat

 

V agendě Vydané doklady otevřete nový záznam. V poli Akce je nastavena hodnota Zkontrolovat.

Všimněte si, že pole Stav (dokladu) je prázdné, protože = IsNull([Stav_dokladu]).

Vyplňte doklad, zkontrolujte doklad a vyskladněte položky.

Dialog Doklad, karta Obecné, akce Zkontrolovat

 

V příkladu jste nastavili:

 
Kniha Úkoly
Vydané doklady (nastaví se automaticky).
Popis
Zkontrolovat fakturu
Zadal
Neměňte, neboť =CurrentUser() je výchozí uživatel
Referent
Vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka uživatele, kterému je úkol určen

 

Klepněte do pole Akce na Zkontrolovat. Právě teď byl vytvořen úkol (Popis: Zkontrolovat fakturu; Zadal: vaše jméno) a uložen do seznamu úkolů vybraného referenta.

Doklad uložte a uzavřete.

Příslušný referent stejný doklad otevře, například přímo ze zobrazení tabulky agendy Úkoly.

Dialog Doklad, karta Obecné, akce Odeslat, stav dokladu Zkontrolováno

 

V příkladu jste nastavili:

 
Pole
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Stav_dokladu
Hodnota
Zkontrolováno

 

Pokud byla splněna podmínka:

 
 
 
 
 
Akce Odeslat
Pořadí 2
Podmínka zobrazení akce Vyberte CheckBox - Zatržítko [Stav_dokladu]="Zaúčtováno" a potvrďte OK. Text v uvozovkách nahraďte hodnotou "Zkontrolováno", takže výsledná podoba podmínky bude [Stav_dokladu]="Zkontrolováno"
Podmínka při spuštění akce Nevyplňujte
Používat oprávnění Nezaškrtávat

 

V poli Akce nastala změna: Zkontrolovat nahradila hodnota Odeslat.

Všimněte si, že pole Stav (dokladu) nyní obsahuje hodnotu Zkontrolováno.

 

Referent klepne do pole "Akce" na Odeslat.

Povolí systému odeslání e-mailu.

Povolit odeslání e-mailu

 

V příkladu jste nastavili:

 
Komu
Hodnotu pole =[E_mail] nahraďte platnou e-mailovou adresou, např. odberatel@firma.cz
na kterou bude zkontrolovaný doklad odeslán. Pokud potřebujete, vyplňte pole Kopie a Skryta_kopie.
Předmět
Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Hodnota vyberte =[Cislo_dokladu] nebo do pole zapište textovou hodnotu "Fakturujeme Vám..."
Příloha
Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Hodnota zvolte tiskový formulář (TF), který je k dispozici v agendě, ze které je akce spuštěna. Vyberte "Faktura".
Zpráva
Do pole Hodnota zapište text zprávy pro příjemce. Např. "Dobrý den, fakturujeme Vám..." Abyste mohli pohodlně napsat celý text, aktivujte nad tímto textovým polem klávesovou zkratkou Shift + F2 dialog Lupa.

 

E-mail s fakturou v příloze (*.pdf) je odeslán odběrateli .

 

Pro tento příklad jste nastavili:

 
Sestavit makro podle akce
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Tisk tiskového formuláře, v podokně zvolte Faktura a označte Radio button - Přepínač Ukázka před tiskem. Potvďte tlačítkem OK.
Sestavit makro podle akce
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Spustit doplněk, v podokně zvolte Správce databáze. Potvďte tlačítkem OK.

 

Doklad se otevře v náhledu. Spustí se doplněk Správce databáze.

 

Pro tento příklad jste nastavili:

 
Pole
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Stav_dokladu
Hodnota
Odesláno

 

V otevřeném dokladu si povšimněte, že pole Akce je prázdné a pole Stav (dokladu) obsahuje hodnotu Odesláno.

Referent fakturu v náhledu zkontroluje, případně ji vytiskne a odešle. Detail dokladu uloží a uzavře.

Dialog Doklad, karta Obecné, akce Odeslat, stav dokladu Odesláno

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty