Datové soubory

Zálohování se liší pro uživatele souborového serveru (MDB data) a uživatele SQL serveru.

Tento článek se týká zálohování dat pouze na souborovém serveru. (Věnujte pozornost článku Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB.)

Je třeba pravidelně zálohovat:

datové soubory firem. Počet se liší podle množství zpracovávaných firem od 1 do 4999:
Data základu Vario Data0001.mdb až Data4999.mdb
Data Účetnictví DUct0001.mdb až DUct4999.mdb
Data Majetek DMaj0001.mdb až DMaj4999.mdb
Propojené dokumenty DOLE0001.mdb až DOLE4999.mdb
Data Mzdy DMzd0001.mdb až DMzd4999.mdb
Data zákaznických a budoucích modulů ????0001.mdb až ????4999.mdb
Údaje o konfiguraci, seznam firem Firmy.mdb
Seznam uživatelů a přístupových práv Vario.mdw
Pokud jste již provedli Archivaci dokladů,
zálohujte také archivní datové soubory.
????5001.mdb až ????9999.mdb

 

Názvy a pořadová čísla archivních datových souborů mají stejný význam jako u datových souborů popsaných výše.

Zálohování můžete mít automatické – požádejte správce vaší sítě o zařazení datové složky Varia do pravidelné automatické zálohy.

Kontrola datových souborů

1. Zálohujte data – zálohu provedete na file serveru přes menu Nástroje/Doplňky/Správce databáze


2. Proveďte opravu a kompresi databáze + kontrolu integrity – přes menu Nástroje/Doplňky/Správce databáze


3. Aktualizujte + převeďte data i u aktuálních vydání – na naší internetové stránce www.vario.cz v menu Uživatelé/Stažení software si stáhněte aktuální vydání Varia.

Kontrola prvotních dokladů

Pokud máte podezření na chybnou činnost systému, použijte funkci Zkontrolovat data, která kontroluje formální správnost dat a provádí obecné kontroly.

 

Související dokumenty