Obecné informace o agendě Interní doklady

Agenda Interní doklady slouží k vystavování a evidenci interních dokladů. Poskytuje prostor pro vytvoření účetních zápisů, které svou povahou neodpovídají dokladům žádného modulu systému (faktura, pokladní doklad, a podobně).

V tabulce agendy můžete záznamy vyhledávat nebo přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad.

Tabulku agendy zobrazíte výběrem příkazu Interní doklady z panelu nástrojů. Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit, kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet. Z nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

 

Související dokumenty