spav_dejpravarw_all_dbs

Vytvoří databázového uživatele ve všech uživatelských databázích (tedy ne master, model, tempdb, msdb) a nastaví mu v nich role db_data_reader a db_data_writer.

Syntaxe

spav_dejpravarw_all_dbs [@uzivatel=] 'JmenoUctu'

 

Argumenty

[@uzivatel=] 'JmenoUctu'

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, kterému chcete nastavit oprávnění k databázím Varia.

 

Příklad

spav_dejpravarw_all_dbs @uzivatel='Marie'

spav_dejpravarw_all_dbs 'Marie'

Vytvoří ve všech uživatelských databázích uživatele Marie a nastaví mu roli db_data_reader a db_data_writer

 

Poznámky

  • Uživatel musí mít na SQL serveru vytvořen přihlašovací účet.
  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.

 

Zpět na hlavní článek →