Základní funkce modulu Výroba

Modul Výroba sestává ze tří agend: z agendy Výroba, která obsluhuje výrobní a demontážní zakázky, z agendy Kusovníky, která obsluhuje kusovníky neboli rozpisky, což jsou soupisy materiálu, ze kterých se skládají výrobky nebo polotovary, a z agendy Operace, která obsahuje operace technologického postupu, podle nichž se vyrábí výrobky nebo polotovary. Jsou to vlastně sledy jednotlivých operačních kroků, které se realizují na pracovních zdrojích. Konkrétní činností, která se na tomto zdroji uskutečňuje, vznikne operační krok a jejich celý sled je nazýván operačním postupem.

Shrnutí funkcí modulu Výroba

1. Definice kusovníku (Kusovníky) Obsahuje informace o tom, z jakých komponent a z jakého počtu se výrobky skládají, číslo operace určuje, do jaké operace tyto komponenty vstupují. Než v agendě Kusovník definujete, z jakých komponent a z jakého počtu se výrobek skládá, nejdříve v agendě Katalog založte typ produktu Výrobek, tedy finální produkt výroby. Dále by měl Katalog obsahovat produkty typu Materiál a Polotovar, potřebné k výrobě finálního produktu. Vytvořte nákupní ceníky a ceník materiálů.
2. Definice zdrojů (Zdroje) Lidé, stroje, prostory, vše čím firma disponuje. Definujte veškeré zdroje vstupující do výroby.
3. Definice ceníku zdrojů (z menu agendy Zdroje) Nastavení kusových, dávkových a režijních sazeb, náklady za použití zdroje. Každý zdroj je spjatý s ceníkem (sazebníkem), který udává, kolik "stojí" hodina jeho práce.
4. Definice operací (Operace) Určuje, co se má v průběhu výroby určitého výrobku udělat za práce a jaké zdroje tuto činnost vykonávají. Číslo operace určuje pořadí operací v průběhu výrobního procesu. V agendě Operace definujte technologický postup výroby.
5. Vytvoření Výrobní zakázky (Výroba) Krok, při kterém dojde k zadání výrobních dávek, tedy toho co, kdy a kolik se má vyrobit. V agendě Výroba zvolíte z menu Agenda / Vystavit výrobní zakázky...
6. Naplánování Výrobní zakázky (Výroba) Vloží doporučené termíny zpracování výrobních operací do kalendářů zdrojů. V agendě Výroba zvolíte z menu Agenda / Plánování výrobních zakázek
7. Zpětná evidence činností při realizaci Výrobní zakázky (Výroba) Zaznamenává účast lidí při realizaci Výrobní zakázky. Sleduje se odpracovaný čas, počet shodných výrobků a počet neshodných výrobků (zmetky). V agendě Výroba, na panelu Filtrů, vyberete jedno ze zobrazení Aktivity.

 

Související dokumenty