Dokumentace Data

Změny datové struktury

Tabulka Související doklady - souvislosti a doklady

Typ souvislosti Popis Doklady v Číslo dokladu Doklady v Číslo souvisejícího dokladu
PD Dobropisování FP|FV|PP|PV DP|DV
SN Ostatní náklady pořizovací ceny FP|SP FP
DO Ostatní

BP|BI|BZ|BV|DP|DV|FP|

FV|ID|JC|PO|PP|PV|SI|

SP|SV|VV|VP|ZN|ZO|OP|

ZP|ZV|ZZ|VZ|PS|KR|UP|UV

BP|BI|BZ|BV|DP|DV|FP|

FV|ID|JC|PO|PP|PV|SI|

SP|SV|VV|VP|ZN|ZO|OP|

ZP|ZV|ZZ|VZ|PS|KR|UP|UV

PU Platby DP|DV|FP|FV|JC|ZP|ZV BV|KR + PP|PV|ID v zobrazení Úhrada faktury
PV Vzájemné vyrovnání FV|DP FP|DV
ZZ Zálohy objednávek požadované ZO|OP ZP
ZU Zálohy objednávek uhrazené ZO|OP ZP
PY Zálohy požadované FV|FP|JC ZV|ZP
PZ Zálohy uhrazené FV|FP|JC ZV|ZP
UZ Zálohy uhrazené DPH (daňový doklad o přijetí pl.) UP|UV ZV|ZP
UY Zálohy uhrazené DPH (daňový doklad o přijetí pl.) - požadované UP|UV ZV|ZP
ZZ Zálohy zakázek požadované ZZ|ZN ZV
ZU Zálohy zakázek uhrazené ZZ|ZN ZV
PE Penalizační faktura FV (v prodlení) FV (penalizační)
OZ Objednávka k zakázce ZO ZZ

DU - upomínky ve V11, ve V12 se nepoužívá

Pole typu Decimal

Vario používá pro přístup k datům Jet Engine 4 a objektovou nadstavbu DAO 3.6. DAO má omezenou podporu pro číslená pole typu Decimal.

1) do tabulky nelze přidat pomocí objektů Table a Field pole typu decimal.

2) Při otevření recordsetu nad databází ODBC (v našem případě databáze MS SQL serveru) vrací recordset místo hodnoty typu Decimal typ String. To je velmi nepříjemná chyba. Tato chyba se neprojeví pokud otevřete recordset nad propojenou tabulkou, nebo pomocí předávacího dotazu.

Ve Variu se používá pole typu decimal jen pro možství a jednotkou cenu. Všechna pole má přesnost na 6 desetinných míst.

Opatření

Pro projené tabulky a předávací dotazy žádné. Doporučujeme používat předávací dotazy.

Pokud se recordset otevírá přímo (např. Vario.Databaze.AdHocDotaz(dbData, /SQL string bez PASSTHROUGH varianty/) je potřeba zajistit konverzi pole typu Decimal na číslo typu decimal. Doporučujeme použít funkci cDec6 z VarioLib:

Promenna = cDec6(Recordset!Mnozstvi.Value)

 

Ve Variu jsou použita tato pole typu Decimal:

Tabulka Pole typu Decimal

Databaze Tabulka Pole Popis Titulek
\Doplnky\Carove_kody\Data\
Barc0000.mdb
Export Skladem    
\Doplnky\Carove_kody\Data\
Barc0000.mdb
Import_polozky Mnozstvi    
\Moduly\Evidence_majetku\Data\
DMaj0000.mdb
Majetek_neodpisovany Mnozstvi_celkem Množství, počet kusů drobného majetku Množství celkem
\Moduly\Evidence_majetku\Data\
DMaj0000.mdb
Majetek_neodpisovany_
inventura
Mnozstvi Množství v evidenci Množství
\Moduly\Evidence_majetku\Data\
DMaj0000.mdb
Majetek_neodpisovany_
inventura
Inventura Množství zjištěné inventurou  
\Moduly\Evidence_majetku\Data\
DMaj0000.mdb
Pohyby_drobneho_
majetku
Mnozstvi Množství přijato nebo vydáno Množství
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Baleni_jednotky Pocet_mj Počet měrných jednotek v balení Počet mj
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Doklady_intrastat Mnozstvi Množství v doplňkové MJ Množství
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Mnozstvi_zakladnich_jednotek Množství základních jednotek v jednotce produktu Množství základních jednotek
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Nejmensi_mj Nejmenší měrná jednotka produktu. Množství se zaokrouhluje na tuto jednotku. Nejmenší mj
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Mnozstvi_jednotek_SD Množství jednotek pro výpočet SD v jednotce produktu Množství jednotek spotřební
daně
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Mnozstvi_jednotek_clo Množství jednotek pro výpočet cla v jednotce produktu Množství jednotek
clo
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Mnozstvi_minimalni Minimální množství kusů pro nákup na sklad Množství minimální
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Mnozstvi_bodu_objednani Množství, při kterém se objednává (reorder point) Množství
bodu objednání
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Mnozstvi_maximalni Maximální množství kusů pro nákup na sklad Množství maximální
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog Ekonomicka_davka Ekonomická výrobní dávka Ekonomická dávka
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog_material Mnozstvi Množství vstupujícího produktu v jeho jednotkách, které je potřeba k výrobě "Množstevní báze" jednotek výsledného produktu.  
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog_varianty_
produktu
Mnozstvi_minimalni Minimální množství kusů pro nákup na sklad Množství minimální
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog_varianty_
produktu
Mnozstvi_bodu_objednani Množství, při kterém se objednává (reorder point) Množství
bodu objednání
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog_varianty_
produktu
Mnozstvi_maximalni Maximální množství kusů pro nákup na sklad Množství maximální
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Katalog_varianty_
produktu
Ekonomicka_davka Ekonomická výrobní dávka Ekonomická dávka
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Polozky_dokladu Mnozstvi_jednotek Počet kusů nebo jiných jednotek Množství jednotek
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Polozky_dokladu Mnozstvi Počet kusů nebo jiných jednotek Množství
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Polozky_dokladu Cena_za_jednotku Jednotková cena bez DPH Cena za jednotku
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Polozky_dokladu Cena_za_jednotku_m Jednotková cena bez DPH v sekundární měně Cena za jednotku (m)
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Polozky_dokladu_
material
Mnozstvi_materialu Množství Množství materiálu
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Polozky_dokladu_
material
Mnozstvi_jednotkove Množství Množství jednotkové
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Polozky_dokladu_
produkty
Mnozstvi Množství k dokladu Množství
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Prijmy Prijato Množství přijato Přijato
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Prijmy Mnozstvi_pred_prijmem Množství před realizováním pohybu Množství
před příjmem
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Prijmy Zaokrouhlovaci_zbytek_pred_p Zbytek ze zaokrouhlení průměrné ceny na skladu před příjmem Zaokrouhlovací zbytek před příjmem
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Prijmy_produkty Zbyva Z množství přijatého zbývá Zbývá
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad Skladem Množství skladem  
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad Blokovano Blokované množství Blokováno
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad Zaokrouhlovaci_zbytek Zbytek ze zaokrouhlení průměrné ceny Zaokrouhlovací zbytek
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad Mnozstvi_minimalni_skladu Minimální množství kusů pro nákup na sklad Množství minimální
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad Mnozstvi_bodu_objednani Množství, při kterém se objednává (reorder point) Množství
bodu objednání
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad Mnozstvi_maximalni_skladu Maximální množství kusů pro nákup na sklad Množství maximální
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad_inventura Skladem_inventury Množství skladem v době inventury Skladem inventury
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad_inventura Inventura Počet kusů podle inventury  
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad_inventura Rozdil_inventury Rozdíl oproti stavu skladu v době inventury Rozdíl inventury
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Sklad_umisteni_
produkty
Mnozstvi Maximální množství produktu na pozici  
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Slevy_sazby Mnozstvi_od Sleva platí pro množství větší nebo rovno Množství od Množství
od
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Vydeje Vydano Množství vydáno  
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb Vychozi_polozky Mnozstvi Počet kusů nebo jiných jednotek Množství

 

Související dokumenty