Nastavení exportu do čtečky v doplňku Čárové kódy

Radio button - Přepínač Export do čtečky 

Doplněk Čárové kódy se o přesuny dat nestará sám, ale používá k tomu ve Variu definované exporty. Pokud je máte připravené, pokračujte klepnutím na tlačítko Další. V opačném případě klepněte na tlačítko Nastavení...

Nastavení exportu do čtečky

Možnosti doplňku Čárové kódy

Dialog Možnosti doplňku Čárové kódy vyvoláte tlačítkem Nastavení... Obsahuje dvě karty pro importní a exportní část BarCodu (Import ze čtečky a Export do čtečky).

Možnosti doplňku Čárové kódy

Abyste mohli exportovat data prostřednictvím doplňku Čárové kódy, musíte nejdříve vytvořit export buď v Průvodci exportem z nabídky menu Soubor/Export dat... pro zvolenou agendu, nebo přímo v doplňku pomocí totožné funkce skryté pod tlačítkem Průvodce exportem. Uložený export následně vyberete z nabídky v poli sloupce Export (v dialogu Možnosti doplňku Čárové kódy).

 

 V nastavení každého Exportu-Importu jsou vyjmenována umístění, kde se tento Export-Import má nabízet. Pokud vytvoříte "Export-Import" pomocí průvodce spuštěného přímo z doplňku BarCode, do jeho nastavení se automaticky uloží, aby se nabízel jak nad tabulkou agendy, tak v doplňku BarCode.

Pokud však vytvoříte Export-Import pomocí průvodce spuštěného z menu Soubor/Export dat... nebo Soubor/Import dat..., pak se Export-Import automaticky nabízí jen v tomto umístění a nikoliv již v doplňku BarCode. Pokud chcete tento Export-Import používat i v doplňku BarCode,  v dialogu Možnosti Exportu...  na kartě Rozsahy/Nabízet v zatrhněte doplněk CheckBox - Zatržítko Čárové kódy.

 

Popis dialogu Možnosti doplňku Čárové kódy

Název Název, pod jakým se export do čtečky v doplňku nabízí (v dialogu Čárové kódy).
Agenda ComboBox - Nabídka Agenda, ze které se exportuje. 
Export ComboBox - Nabídka Výběr z uložených, předem vytvořených definic exportů.
Spustit Název spustitelného souboru software čtečky, který bude spuštěn po dokončení exportu. Pro demonstraci příkladu popisovaném v tomto dokumentu je použit "ctecka.exe". Dvojklik do pole sloupce Spustit vyvolá dialog Zadejte soubor
Pouze pro počítač ComboBox - Nabídka Nastavení můžete uložit buď pro všechny počítače, nebo pro každý počítač samostatně. U načtených dávek je rozlišeno, na kterém počítači byla dávka načtena. Toto nastavení využijte tam, kde se doplněk používá na více počítačích s jiným nastavením. Nastavení je funkční na Terminal serveru.

 

Nastavení v dialogu Možnosti doplňku Čárové kódy uložíte tlačítkem OK. V exportu dat do čtečky můžete pokračovat pomocí dialogu Čárové kódy.

 

Shrnutí: Vario pomocí doplňku Čárové kódy připraví soubor s daty, spustí "ctecka.exe" a v poslední fázi zajistí přenos dat z Varia do čtečky.

 

Pokud doplněk Čárové kódy aktivujete během zobrazení úvodní (startovací) obrazovky Varia a spustíte Průvodce exportem, v dialogovém okně Vyberte agendu pro export je třeba určit agendu pro export. Doporučujeme proto před spuštěním doplňku a funkcí Průvodce exportem nejdříve otevřít příslušnou agendu, ze které chcete data exportovat.

Vyberte agendu pro export

 

Související dokument