Slovenská závěrka

Doplněk Účtovná závierka pomáhá s vytvořením závěrkového výkazu pro podnikatele. Ten zahrnuje SúvahuVýkaz ziskov a strát, jejichž výpočet probíhá na základě vzorečků zadaných v definované sestavě. Pro správný výsledek je třeba vzorečky definované sestavy upravit, protože mnoho účtů může vstupovat na více řádků. Při úpravě vzorečků uživatel doplní vlastní analytiky k již připraveným syntetickým účtům.

Samotný výstup je poté řešen z nabídky tisku, volbou Účtovná závierka ve skupině SK. Doplněk zde exportem vytvoří soubor xml, který je určen pro import do aplikace eDane.

 

Související dokumenty