Více datových profilů a instalace a aktualizace Varia

Vario kompletně podporuje práci s více datovými profily a jejich aktualizaci.

Složky Servis a Runtime se již nekopírují do složky datového profilu, ale do složky Setup datového profilu nebo do adresáře uvedeného ve Vario.ini hodnotou Slozka_Setup.
Slozka_setup se již nemusí jmenovat *\Setup\.
Utilita VytvoritProfil.exe již počítá s novou strukturou adresáře.
Setup.exe a Vario.exe samozřejmě počítají se staršími instalacemi, kde složky Servis a Runtime zůstávají přímo v datovém profilu.

 

To znamená, že instalační složka by nově měla obsahovat:
 

Složky   Soubory
Runtime Setup.dat
Servis Setup.exe
System Setup.exe.manifest
Upravy  
Vario  

 

Je-li pro více datových profilů určena společná instalační složka, mohou jednotlivé profily obsahovat svou vlastní složku Setup obsahující složku úprav týkajících se daného profilu. Pokud se jedná o úpravy umístěné na CD, budou tyto aktualizovány ve společné složce Setup i v jednotlivých složkách Setup daných profilů. Pokud budou úpravy umístěny ve společné složce Setup a zároveň ve složce Setup daného profilu, budou mít při instalaci přednost úpravy umístěné v datovém profilu.

Příklad

Mějme 4 datové profily, kde první tři se odkazují na společnou instalační složku \\server\instalace-vario (cesta je uvedena ve Vario.ini jednotlivých datových profilů: Slozka_setup = \\server\instalace-vario) a čtvrtý má vlastní složku Setup.
 

Společná složka Setup obsahuje následující úpravy:
\\server\instalace-vario\Upravy\Moduly\Prodejna
\\server\instalace-vario\Upravy\Doplnky\Carove_kody


 

Profil_1 umístěný v \\server\datoveprofily\Profil_1 neobsahuje žádné lokální úpravy.


 

Profil_2 obsahuje následující úpravy:
\\server\datoveprofily\Profil_2\Setup\Upravy\Moduly\Korespondence
\\server\datoveprofily\Profil_2\Setup\Upravy\Doplnky\SDK


 

Profil_3 obsahuje následující úpravy:
\\server\datoveprofily\Profil_3\Setup\Upravy\Moduly\Prodejna
\\server\datoveprofily\Profil_3\Setup\Upravy\Doplnky\SDK


 

Profil_4 neobsahuje žádné úpravy.

 

Při aktualizaci Varia (pokud jsou všechny výše uvedené profily uvedeny v souboru Vario.ini umístěném v C:\Program Files\Vario) se zaktualizují všechny výše uvedné složky (veškeré úpravy pocházejí od nás).

Při spuštění Varia se nainstalují/zaktualizují základní soubory Varia a úpravy uvedené ve sdílené instalační složce a zároveň se nainstalují/zaktualizují úpravy umístěné ve složkách Setup\Upravy jednotlivých datových profilů. V případě třetího profilu pak bude nainstalován modul Prodejna umístěný ve složce \\server\datoveprofily\Profil_2\Setup\Upravy\Moduly\Prodejna. Vzhledem k tomu, že modul Prodejna je aktualizován z našeho CD, jedná se o stejnou úpravu jako ve sdílené instalační složce. To znamená, že případně upravený modul Prodejna odlišný od standardního musí být umístěn v adresáři s jiným než standardním názvem. V případě aktualizace by o něj zákazník přišel.

Tato změna umožňuje, aby jednotliví zákazníci u hostingových partnerů mohli používat různé úpravy a ty se v případě, že jsou našimi standardními, aktualizovaly automaticky. Zároveň se zjednoduší správa většího množství profilů.

 

Související dokumenty