spav_odeberpravarw_allusers

Odstraní z databází Varia zvolené účetní jednotky (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct) všechny uživatele SQL serveru.

Syntaxe

spav_odeberpravarw_allusers [@Cislodat=] CisloFirmy

 

Argumenty

[@Cislodat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, pro kterou chcete odebrat oprávnění.

 

Příklad

spav_odeberpravarw_allusers @Cislodat=1

spav_odeberpravarw_allusers 1

Odstraní z databází účetní jednotky s číslem 1 všechny uživatele nalezené v seznamu přihlašovacích účtů SQL serveru.

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura volá proceduru spav_odeberpravarw.

 

Zpět na hlavní článek →