Třída Cache – OBSOLETTE, ODSTRANĚNO

 

Třída slouží jako jednoduchý řetězcový slovník. Původní název třídy byl Nastaveni a ukládaly se do ní hodnoty z tabulky Sytemova_nastaveni. Nelze vytvořit její instanci. Jediná instance je dostupná přes vlastnost Vario.Cache.

 

Metody

NastaveniInicializovano(Index) Zjišťuje, zda je nastavení již v cache.
PocetNastaveni() Vrací počet položek v cache.
Reset() Odstraní všechny položky z cache. Metoda by se asi měla jmenovat Clear.
SetNastaveni(Index, Hodnota) Vloží nebo mění hodnotu uloženou v cache.

 

Vlastnosti

Nastaveni(index) Vrací hodnotu uloženou s klíčem index. POZOR: Pokud cache neobsahuje hodnotu s klíčem index, vrací prázdný řetězec!

 

Příklad

If Not Vario.Cache.NastaveniInicializovano("Datum posledního spuštění") Then

Vario.Cache.SetNastaveni "Datum posledního spuštění", "dnes ráno :)"

End If


Debug.Print Vario.Cache.PocetNastaveni() 'vrátí 1

Debug.Print Vario.Cache.Nastaveni("Místo posledního odpočinku") 'vrátí "" (prázdný řetězec)


Vario.Cache.Reset

Debug.Print Vario.Cache.PocetNastaveni() 'vrátí 0