Typ záznamu Kontrola příjmu v agendě Rozšíření skladu

Dokument navazuje na informace publikované v článku nápovědy Agenda Rozšíření skladu.

Typ záznamu POPIS
Kontrola příjmu Záznam slouží ke kontrole přijímaného zboží od dodavatelů a využívá se ve scénářích Kontrola příjmu zásilky a Příjem zásilky bez kontrolního seznamu (doplněk Mobilní skladník).

Obsah

 

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Kontrola příjmu zásilky na základě objednávky nebo přijaté faktury (Rozšíření skladu)

Nastavení kontroly příjmu

Chování kontroly příjmu lze nastavit v možnostech knihy agendy Rozšíření skladu (obr. 1). Nastavení obsahuje dvě sekce:

 • Vyřízení příjmu – nastavuje parametry příjmů, které jsou očekávané.
 • Vyřízení nadbytečného příjmu – určuje zacházení s neočekávaně dodaným zbožím, které je potřeba naskladnit.

Obě sekce umožňují definovat knihy skladových dokladů, do kterých se mají založit příjemky, můžete si individuálně pojmenovat název skladového dokladu a také stav, který bude výchoze nastaven na položkách těchto příjemek (obr. 1).

Dialog Možnosti Vario a sekce Upřesnit pro vybranou knihu

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario a sekce Upřesnit pro vybranou knihu.

Postup kontroly – scénář

Od dodavatele dorazí zboží. Nyní nastává ta pravá chvíle zkontrolovat, zda dodavatel poslal zboží, které jste si skutečně objednali, nebo které na základě vaší objednávky fakturuje. Proces kontroly se skládá z několika úkonů, z nichž některé se ve Variu realizují pomocí doplňkového modulu Rozšíření skladu a některé zas zajišťuje čtečka čárových kódů.

Prvním úkolem vedoucího skladu nebo pověřeného pracovníka je za pomoci Průvodce kontrolou příjmu vytvořit z dostupných dokladů kontrolní seznam očekávaného zboží pro skladníky, kteří budou čtečkami načítat skutečný obsah zásilky. V agendě Rozšíření skladu můžete postupovat dvěma způsoby:

 • V nástrojích agendy Rozšíření skladu spustíte Průvodce kontrolou příjmu (obr. 2), pomocí filtrovacích nástrojů vyhledáte požadovaný doklad a použijete ho pro vytvoření nového seznamu produktů. Vybraných dokladů může být i více, ale musí být odkazované na stejný kontakt.

Dialog průvodce Rozšíření skladu – Kontrola příjmu

Obrázek 2: Dialog průvodce Rozšíření skladu – Kontrola příjmu.

 

 • Průvodce pro naplnění položek seznamu lze spustit také z detailu seznamu na kartě Položky (obr. 3) pomocí tlačítka Vložit položky dokladu. Můžete tedy postupovat i tak, že založíte nový seznam produktů typu Kontrola příjmu a na kartě Položky načtete položky dokladu přes toto tlačítko.

Detail dialogu Rozšíření skladu na kartě Položky

Obrázek 3: Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Položky. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řaditskrývat nebo zobrazovat sloupce, využít funkci Rychlý součet.

 

 • V obou shora popsaných případech můžete do seznamů vkládat položky i dodatečně. Kontrolní seznam produktů je možné vytvořit z objednávek, které jste dodavateli odeslali, nebo z došlých faktur. Do seznamu se vkládají položky, resp. jejich části, ke kterým zatím neexistuje skladový doklad. Když je seznam připraven, předá se ke zpracování skladníkům se čtečkami.
 • Skladník, nebo skupina skladníků současně, si otevře kontrolní seznam a načítá čárové kódy dodaného zboží. Pokud se u daného zboží evidují i další informace jako například trvanlivosti či sériová čísla, čtečka si vyžádá jejich zadání/nasnímání. Čtečka skladníka průběžně zvukově i vizuálně informuje o tom, zda nasnímaný kód odpovídá očekávanému zboží, nebo zda zboží není očekávané, případně že čárový kód v systému není zaveden a zboží s jeho pomocí nelze identifikovat. Skladník proto může okamžitě na informaci ze čtečky reagovat a podle interních směrnic takové zboží „odložit stranou”. Když nasnímá všechno dodané zboží, předá zkontrolovaný seznam ke zpracování vedoucímu skladu.
 • Vedoucí skladu má v modulu Rozšíření skladu možnost zkontrolovat úplnost dodávky a může spustit funkci Vyřídit seznam. Kontrola i vyřízení seznamu se provádí v detailu seznamu produktů na kartě Načteno (obr. 4).
 • Podle nastavení systému se při vyřízení seznamu vytvoří pro očekávané zboží příjemka a její položky se nastaví do předvoleného stavu. Pro jednodušší orientaci jsou problematické položky (obr. 4) barevně označené.
     
    Žlutá barva Položky, které jsou očekávané, ale neodpovídá jejich množství.
     
    Červená barva Položky, které jsou:
i. neočekávané,
ii. očekávané položky, které vůbec nebyly načteny a nebo
iii. neznámý čárový kód.
 
 
     
    Bez barvy Očekávané položky, u kterých odpovídá i množství.
     

 Detail dialogu Rozšíření skladu na kartě Načteno

Obrázek 4: Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Načteno.

 

 • Pokud bylo součástí dodávky i nějaké neočekávané zboží, vytvoří se pro něj samostatná příjemka. Parametry tohoto dokladu lze nastavit. Důvodem samostatné příjemky je možnost odlišit nadbytečné zboží od očekávaného. Čárové kódy, které nejsou v evidenci, je nutné přiřadit odpovídající katalogové položce ještě před vyřízením seznamu, jinak dané zboží nebude vloženo na příjemku ani přijato na sklad.
 • Na kartě Souvislosti (obr. 5) jsou uvedeny všechny související doklady, které byly podkladem pro vytvoření seznamu nebo vznikly jeho vyřízením.

Tím je proces kontroly příjmu dokončen.

Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Souvislosti

Obrázek 5: Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Souvislosti.

Příjem zásilky bez kontrolního seznamu (Rozšíření skladu)

Od dodavatele dorazí zboží a úkolem skladníka v tomto scénáři je pořídit seznam dodaného zboží. Skladník ale nemá k dispozici kontrolní seznam očekávaného zboží. Tento scénář můžete využít ve dvou případech:

 1. Nemáte v systému zavedenou ani objednávku, ani fakturu přijatou od dodavatele, a tak není podle čeho vytvořit kontrolní seznam.
 2. Nechcete, aby skladník věděl, které zboží je očekávané, ani nechcete sdělit očekávaná množství v obavě o možné ztráty zboží.

Postup příjmu – scénář

 • Skladník nemusí čekat na žádný úkon vedoucího skladu, vezme si čtečku, pomocí ní vytvoří nový seznam typu Kontrola příjmu a začne načítat dodané zboží. Pokud některé načtené zboží vyžaduje zadání množstevních skupin sériového čísla, trvanlivosti nebo šarže, skladník je čtečkou vyzván, aby doplnil dodatečné informace.
 • Pokud systém čárový kód zná, je zboží identifikováno jako očekávané. V případně, že čárový kód není v systému zaveden a zboží nelze identifikovat, skladník je informován a postupuje podle interních směrnic (neidentifikovatelné zboží „odloží stranou”).
 • Po nasnímání veškerého dodané zboží skladník předá načtený seznam ke zpracování vedoucímu skladu.
 • Vedoucí skladu má v modulu Rozšíření skladu možnost zobrazit si rozsah dodávky a může spustit funkci vyřízení seznamu. Kontrola i vyřízení seznamu se provádí v detailu seznamu produktů na kartě Načteno (obr. 1). Čárové kódy, které nejsou v evidenci, je nutné přiřadit odpovídající katalogové položce ještě před vyřízením seznamu, jinak dané zboží nebude dále zpracováno.

Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Načteno

Obrázek 1: Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Načteno.

 

 • Při vyřízení tohoto seznamu si můžete zvolit, jaký typ dokladu vytvoříte. Nemusí se jednat nutně o skladový doklad, ale můžete si vytvořit například Adjudication fakturu přijatou, kterou později naskladníte (obr. 2).

Dotaz dialogu Vyberte typ dokladu

Obrázek 2: Dotaz dialogu Vyberte typ dokladu.

 

 • Po výběru typu dokladu budete dotázáni na výběr knihy, do které se má doklad založit. Rozhodování o knize můžete eliminovat nastavením související knihy ke knize agendy Rozšíření skladu (obr. 3).

Dialog Možnosti Vario a související knihy ke knize Rozšíření skladu

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario a související knihy ke knize Rozšíření skladu.

 

 • Standardními nástroji Varia je možné nastavit výchozí stav položek na výsledném dokladu (obr. 4).

Dialog Možnosti Vario a sekce Možnosti knihy Přijaté doklady (výchozí stav skladové položky)

Obrázek 4: Dialog Možnosti Vario a sekce Možnosti knihy Přijaté doklady (výchozí stav skladové položky).

 

 • Na kartě Souvislosti najdete odkaz na výsledný doklad, který vznikl vyřízením seznamu (obr. 5).

Tím je proces kontroly příjmu dokončen.

Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Souvislosti

Obrázek 5: Detail dialogu Rozšíření skladu – Kontrola příjmu na kartě Souvislosti.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty