Agenda (panel nabídek)

Příkazy menu Agenda

Menu Agenda

 

Modul je rozčleněn do agend. Každá egenda má v této nabídce specifický seznam příkazů a funkcí, jejichž popis naleznete v dokumentaci programu Vario (na obrázku příklad nabídky agendy Adresář).

 

Navazující dokumenty