spav_updatestats2

Provede aktualizaci statistik ve všech databázích Varia dané účetní jednotky. Proceduru je vhodné volat například po přesunu databází na jiný server.

Syntaxe

spav_updatestats2 [@CisloDat=] CisloFirmy

 

Argumenty

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chci aktualizovat statistiky.

 

Příklad

spav_updatestats2 @CisloDat=1

spav_updatestats2 1

Provede aktualizaci statistik v databázích Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct).

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura volá proceduru spav_updatestats.

 

Zpět na hlavní článek →