spav_dbreindex

Provede offline (zpracovávané tabulky nejsou uživatelům k dispozici) reindexaci s faktorem zaplnění 90 všech indexů ve všech tabulkách dané databáze.

Syntaxe

spav_dbreindex [@DBName=] JmenoDatabaze

 

Argumenty

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíž indexy chci znovu vytvořit.

 

Příklad

spav_dbreindex @DBName='[Data0001]'

spav_dbreindex '[Data0001]'

Provede reindexaci všech indexů v databázi Data0001.

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura využívá příkazu DBCC DBREINDEX s faktorem zaplnění 90.
  • Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz Books Online pro MS SQL) vám umožní určit, zda je nutno provést reindexaci.

 

Zpět na hlavní článek →