Vystavení zahraničního příkazu (Banka)

Vystavení platebního příkazu do zahraničí (obr. 1) se od tuzemského liší.

  • Uživatelům, kteří provádějí zahraniční příkazy, doporučujeme u konkrétní banky zjistit, co má příkaz obsahovat a tyto údaje vyplnit ve Variu.
  • Chcete-li ve prospěch konkrétního příjemce provádět elektronické platební příkazy pravidelně, vytvoříte si příkaz do zahraničí jako šablonu

Poznámka

Převod v CZK do zahraničí můžete provést jen do některých států a vybraných bank (převod vždy nejprve konzultujte s pracovníky vaší banky).

Detail záznamu Doklad - Zahraniční příkaz, karta Obecné

Obrázek 1: Detail záznamu Doklad - Zahraniční příkaz, karta Obecné.

Povinná pole pro zahraniční příkazy ve Vario

MultiCash obecně 

(Přípona souboru *.cfa)

  • Pokud není uveden datum splatnosti položky, použije se datum z dokladu.
  • Při standardním vytvoření příkazu k dokladu je většina těchto polí vyplněna automaticky.
  • Pokud je platební titul a plátce poplatků stejný pro většinu plateb, je výhodné si výchozí hodnoty uložit do šablony.
Formát předepisuje povinnost pro tato pole: Ve Variu je tedy potřeba vyplnit pole:
Datum splatnosti Datum splatnosti
ISO Kód měny pro částku ISO Kód měny pro částku
Částka Částka
Účet příkazce Účet příkazce
Platební titul Platební titul
ISO Kód země příjemce ISO Kód země příjemce
ISO Kód země banky příjemce ISO Kód země banky příjemce
Jméno banky příjemce Jméno banky příjemce
Adresa banky příjemce Adresa banky příjemce
Účet příjemce Účet příjemce
Jméno příjemce Jméno příjemce
Zúčtovaní nákladů (SHA, OUR, BEN) Plátce poplatku (SHA, OUR, BEN – ve skutečnosti BN1, OUR, BN2).
Kontaktní osoba  

 

Geminy obecně

Formát předepisuje povinnost pro tato pole: Ve Variu by měla být vyplněna pole:
Banka příjemce Banka příjemce
Příjemce Příjemce
Částka Částka
Měna Měna (stačí na dokladu, pokud je stejná pro položky)
Číslo účtu plátce Číslo učtu plátce
Plátce poplatku (STD [ve Variu označeno jako SHA] OUR, BEN) Plátce poplatku
Platební titul Platební titul
Cílová země Země příjemce

Komeční banka (formát KM Best)

Zahraniční příkaz je úhrada v cizí měně do jiné banky než KB, nebo úhrada v Kč mimo ČR. Proto se zahraniční příkaz nerozlišuje podle měny.

Formát předepisuje povinnost pro tato pole: Ve Variu by měla být vyplněna pole:
Datum splatnosti Datum splatnosti
Kód měny Měna
Částka Částka
Platební titul Platební titul
Kód banky příkazce Kód banky příkazce
Číslo účtu příkazce Číslo účtu příkazce
Měna příkazce Měna příkazce
Číslo účtu protistrany Číslo účtu příjemce
Příjemce název Příjemce
Příjemce ISO kód státu Příjemce ISO kód země - (buď SWIFT banky příjemce, nebo Banka příjemce - název, ulice, město, PSČ, ISO kód země).
Banka příjemce - název, ulice, město, PSČ, ISO kód země - (je potřeba, pokud není vyplněn SWIFT banky).

 

Související dokumenty