Ceny pouze z katalogu

Prodejní (nákupní) ceny pouze z katalogu

Pokud nepotřebujete vytvářet ceníky a vystačíte si pouze s prodejními cenami, zadávejte je přímo v Katalogu, v detailu záznamu Produktu na kartě Obecné.

Příklad

Produkt se stanovenou prodejní cenou (bez DPH) v poli Prodej/Cena vložíte na doklad, například typu Zakázka.

Cena prodejní vložená přímo v záznamu Produkt je vhodná volba pro jednoduché určení ceny (např. v kombinaci se slevou).

  • Jestliže k produktu vytvoříte ceník a zároveň definujete cenu do záznamu Produkt, Vario při vložení produktu do dokladu nejdříve zjistí cenu z ceníku.
  • Pokud neexistuje, vloží do dokladu cenu ze záznamu Produkt, jestliže neexistuje ani zde, vloží do dokladu nulu.

Produkt s vyplněnou prodejní cenou

 

  • Vyberte kontakt – odběratele, který nemá na kartě Obchodní přiřazený žádný Ceník ani Kategorii cen.

Kontakt bez přiřazeného Ceníku a Kategorie cen

 

  • Nyní vložte na kartě Položky produkty. Přesvědčte se, že Cena položky se automaticky přenesla z katalogové karty.

Detailní zobrazení produktu na kartě Položky dokladu Zakázka

Obdobný postup lze aplikovat i na nákupní cenu.

Cena nákupní vložená přímo do záznamu Produkt je vhodná volba pro jednoduché určení ceny (od dodavatele, který nevytváří komplikované ceníky a má stanovenou pevnou cenu).

  • Jestliže k produktu vytvoříte ceník a zároveň definujete cenu do záznamu Produkt, Vario při vložení produktu do dokladu nejdříve zjistí cenu z ceníku.
  • Pokud neexistuje, vloží do dokladu cenu ze záznamu Produkt, jestliže neexistuje ani zde, vloží do dokladu nulu.

 

Související dokumenty