Dohoda o platebním kalendáři

Formulář určený k dohodě dvou stran na platebním kalendáři. Obsahuje záznam z vydaných dokladů a návrh platebního kalendáře, který musí druhá strana odsouhlasit.

Tiskový formulář Dohoda o platebním kalendáři

Obrázek: Tiskový formulář Dohoda o platebním kalendáři.