Získání certifikátu a registrace provozoven

Zrušení EET od 1. 1. 2023

Zákon o evidenci tržeb byl s účinností od 1. 1. 2023 zrušen zákonem č. 458/2022 Sb.

Od uvedeného data se ruší (nejen) evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb.


Než začnete pracovat s agendou EET, opatřete si autentizační údaje k přihlášení do webové aplikace EET.

O údaje lze zažádat:

 1. Osobně na územním pracovišti finančního úřadu. Údaje obdržíte v zapečetěné obálce.
 2. Pokud máte datovou schránku, můžete obdržet autentizační údaje zasláním žádosti prostřednictvím daňového portálu volbou Žádost o autentizační údaje do EET Externí odkaz.

Postup žádosti o autentizační údaje prostřednictvím daňového portálu

 • Klepněte na položku Další stránka.

 • Zadejte váš příslušný finanční úřad. Klepněte na položku Další stránka.

 • Vyplňte údaje o vaší firmě. Klepněte na položku Další stránka.

 • Zvolte si zabezpečení k portálovému účtu. Klepněte na položku Další stránka.

 • Klepněte na položku Odeslání písemnosti.

Odeslání písemnosti

 • Vyberte Ověření identity přihlášením do datové schránky.
 • Zvolte Podat.

Přihlaste se do datové schránky

 • Volbou Ano potvrďte výzvu Generálního finančního ředitelství ČR, že souhlasíte s předáním informací o datové schránce.

Autentizační údaje byste měli obdržet do 48 hodin.

Podrobné informace o získání autentizačních údajů naleznete například na webu etrzby.cz Externí odkaz a ve videu První krok k evidenci tržeb Externí odkaz Finanční správy ČR.

Přihlášení uživatele ke službám aplikace EET

 • Po obdržení autentizačních údajů se můžete na daňovém portálu přihlásit.
 • Na webu daňového portálu Externí odkaz zvolte položku SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB.

 • Vyplňte přihlašovací údaje ke službám státní aplikace EET.

 • Po přihlášení vyberte menu Provozovny.
 • Klepněte na tlačítko Nová provozovna.
 • Vyplňte údaje nové provozovny.
 • Potvrďte vytvoření nové provozovny tlačítkem Založit provozovnu.

Po založení provozovny si opište číslo provozovny, které je potřebné pro nastavení pokladen v agendě Vario – EET.

 • Vyberte menu Certifikáty.
 • Klepněte na Nový certifikát.
 • Zvolte Vytvořit žádost v prohlížeči.
 • Zobrazí se žádost o certifikát. Žádost odešlete tlačítkem Odeslat žádost.
 • Vygeneruje se certifikát, který si do PC uložte pomocí tlačítka Vytvořit exportní soubor.

Cestu k certifikátu doplníte do nastavení pokladen v agendě Vario – EET.

Podrobné informace o správě certifikátů publikovala finanční správa v pdf dokumentu SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ PRO EVIDOVÁNÍ TRŽEB Externí odkaz (download 175 kB).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty