Obecné informace o modulu Vydané doklady

Modul obsahuje agendu Vydané doklady, Upomínky a volitelně agendu Pohledávky. Výchozím zobrazením modulu je tabulka agendy Vydané doklady.

Modul Vydané doklady slouží k vystavování faktur a dalších vydávaných dokladů:

  • Faktury vydané
  • Zálohové faktury vydané
  • Dobropisy vydané
  • Ostatní vydané daňové doklady
  • Ostatní vydané nedaňové doklady

Modul poskytuje prostředky pro fakturování výdejek a zakázek a také úzce spolupracuje s modulem Pokladna a Banka.

Záznamy v tabulce agendy přidáváte či upravujete prostřednictvím dialogu Doklad. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů měníte pohled na data v tabulce agendy.

Doporučujeme nastavit pro každou agendu její speciální vlastnosti v dialogu Možnosti Vario a nebo v nastavení souvisejících agend, například upozorňování na dluhy po splatnosti apod.

 

Související dokumenty