Oprávnění pro vlastní filtr

Jak funguje oprávnění pro vlastní filtr?

Jestliže si pro tabulku agendy vytvoříte vlastní filtr, můžete nastavit pro tento filtr oprávnění.
Povolení k nastavení oprávnění se definuje podle schématu:

 

Schéma k nastavení oprávnění k filtru

 

Platí tato pravidla:

Pokud pro uživatelem vytvořený filtr nejsou definována oprávnění, může k tomuto filtru definovat oprávnění kdokoli jiný.

Oprávnění se dá nastavit buď v dialogu Filtr (tlačítko Oprávnění)

 

Dialog Filtr (tlačítko Oprávnění)

 

... nebo pomoci dialogu Možnosti Varia (seznam filtrů je v příslušné agendě a v odpovídajícím zobrazení).

 

Dialog Možnosti Altus Varia

 

Definovaná oprávnění ovlivňují:

  1. seznam filtrů k tabulce agendy (menu Filtry)
  2. seznam filtrů v dialogu Správa filtrů -> Uložené filtry...

 

Pro filtr může být definované oprávnění:

  1. použít
  2. upravit (upravit obsah filtru, jeho název)
  3. spravovat (definovat oprávnění, vymazat filtr) 

 

Související dokumenty