Moje aktivity (popis voleb)

Právě se nacházíte: Popis Dílenského řízení → Moje aktivity (popis voleb)

 

Pod pojmem „Moje aktivity” si představte seznam aktivit (obr. 1), které jste jako přihlášený uživatel zahájil(a). To znamená, že na aktivitě aktuálně pracujete a už se eviduje její čas. Jedná se o aktivity, které jste si převzal(a) – (nebo vám byly delegované a budete na nich pracovat později). Dále se v okně (obr. 1) zobrazí tabulka „Přerušené aktivity”, pokud funkci „Přerušení práce” použijete.

Dialog Moje aktivity – Zahájená hlášení – Převzaté aktivity (příp. Přerušené aktivity)

Obrázek 1: Dialog Moje aktivity – Zahájená hlášení – Převzaté aktivity (příp. Přerušené aktivity).

Seznam voleb, funkcí a vysvětlení pojmů

Pro rychlou navigaci klepněte na požadovaný bod:

 1. Dokončit
 2. Zrušit
 3. Přerušit
 4. Zahájit
 5. Vrátit
 6. Převzít aktivitu
 7. Delegace
 8. Převzaté aktivity
 9. Odebrat
 10. Historie hlášení
 11. Vytvoření opravného hlášení
 12. Smazat
 13. Přerušení práce
 14. Měření
 15. Odhlášení z aplikace

Volba Dokončit 

Touto volbou dokončíte zahájenou operaci (obr. 2). Popis polí uvádíme pod obrázkem.

Dialog Dokončit hlášení

Obrázek 2: Dialog Dokončit hlášení.

 

V okně Dokončit hlášení (obr. 2) uvidíte tato pole:

 • Číslo výrobní zakázky
 • Výrobek
 • Popis
 • Varianta
 • Číslo položky výrobní zakázky
 • Množství (požadované množství)
 • Hotové množství (shodné množství hotové z předešlých hlášení)
 • Pořadí aktivity (operace)
 • Popis aktivity
 • Začátek (zahájení aktivity)
 • Konec
 • Doba trvání (od začátku po konec)
 • Dávkový čas (pro zadání času, který uživatel věnoval například přípravě stroje, aby tuto aktivitu mohl realizovat – v minutách)
 • Poznámka (číselník hodnot z Varia, jehož název je wt_FinishedActivityNoteEnum)
 • Shodné množství – množství vyrobených ks
 • Neshodné množství – množství zmetků (dále lze klepnutím na tlačítko  dodatečně doplnit důvod nehod, obr. 3)

Dialog Dokončit hlášení a podrobnosti neshody

Obrázek 3: Dialog Dokončit hlášení a podrobnosti neshody.

 

Při dokončení aktivity, která patří výrobní zakázce s označením Vývoj (obr. 4), nezadáváte shodné a neshodné množství, ale eviduje se jen čas. Zadáváte tedy materiál a množství materiálu, které jste při aktivitě (operaci) spotřeboval.

Dialog Dokončit hlášení – vývoj

Obrázek 4: Dialog Dokončit hlášení – vývoj.

Volba Zrušit 

Volba zruší zahájení celé operace. Operaci lze jen zrušit nebo ji vrátit (obr. 5). Po zrušení nebo vrácení nebude aktivita (operace) zobrazena v „Mých” převzatých aktivitách.

Dialog Zrušit hlášení

Obrázek 5: Dialog Zrušit hlášení.

Volba Přerušit 

Volbou přerušíte danou operaci. Kdykoli však můžete v aktivitě dále pokračovat. V této části ale nemůžete zadat důvod přerušení. Tato možnost je k dispozici pouze při přerušení aktivity z horní lišty (viz Přerušení práce, obr. 6, 20).

Dialog Přerušení práce

Obrázek 6: Dialog Přerušení práce.

 

Dialog „Moje aktivity” tedy bude vypadat například takto:

Příklad dialogu Moje aktivity

Obrázek 7: Příklad dialogu Moje aktivity.

Volba Zahájit 

Volbou převzatou aktivitu zahájíte. Tato aktivita se přesune do zahájených hlášení a spustí čas zahájení. V návaznosti na nastavení konfiguračního souboru lze stejnou aktivitu zahájit dalšími uživateli nebo k právě zahájené aktivitě zahájit ještě další aktivity (operace).

Volba Vrátit 

Převzatá aktivita se vrátí do seznamu aktivit, které jsou k dispozici pro převzetí nebo delegování.

Převzít aktivitu 

Seznam aktivit, které máte jako přihlášený uživatel k dispozici k převzetí / zahájení (obr. 8). Seznam aktivit (operací) je ovlivněn nastavením zdrojů a dovedností u operací ve Vario. Osoba s Admin kategorií vidí všechny aktivity.

Příklad dialogu Převzít aktivitu

Obrázek 8: Příklad dialogu Převzít aktivitu.

 

 • Pokud je v konfiguraci aplikace volba MustAssignActivity nastavena na hodnotu False, na aktivitě může pracovat více lidí současně. Aktivitu nelze převzít, jen zahájit a ze seznamu Převzít aktivitu tato aktivita nezmizí, aby ji mohl zahájit i jiný uživatel.
 • Pokud je v konfiguraci aplikace volba MustAssignActivity nastavena na hodnotu True, na aktivitě může pracovat právě a pouze jeden uživatel, který si aktivitu nejdříve „převezme” a až poté zahajuje.
 • Pouze u typu Výrobní zakázky Vývoj lze aktivity jen Zahájit bez vlivu na nastavení výše. Tím pádem na nich může pracovat vždy více lidí.
 • Jestliže v předchozí aktivitě (operaci) není odvedeno dostatečné shodné množství, nahlásí se uživateli Překážky k zahájení (obr. 9). Přesto ale uživatel může aktivitu zahájit.

Výřez z dialogu Překážky zahájení aktivity

Obrázek 9: Výřez z dialogu Překážky zahájení aktivity.

 

 • Pokud je v konfiguraci aplikace volba DependsOnPrecedingActivity nastavena na hodnotu True, takovouto aktivitu nelze ukončit. Po zadání množství se zobrazí informativní hlášení, které oznamuje, že aktivitu lze ukončit jen tehdy, pokud v předchozí aktivitě (operaci) je dostatečné množství odvedeno (obr. 10).
 • Při nastavení hodnoty DependsOnPrecedingActivity na False lze i takovou aktivitu (operaci) dokončit.

Příklad dialogu Dokončit hlášení

Obrázek 10: Příklad dialogu Dokončit hlášení.

Delegace 

Tuto nabídku (obr. 11) vidí jen osoba s Admin kategorií. Funkce slouží pro delegování aktivity konkrétnímu uživateli. Můžete ji definovat pouze uživateli, který má odpovídající dovednost nebo operace definovaného uživatele jako jeden ze zdrojů.

Příklad dialogu Delegace aktivity s tlačítky Delegovat

Obrázek 11: Příklad dialogu Delegace aktivity s tlačítky Delegovat.

 

 • Dále může osoba s Admin kategorií přiřadit prioritu při delegování aktivity oprávněnému uživateli (1–3), která dále způsobí podbarvení převzatých / delegovaných aktivit (obr. 12).
 • Po delegování se u uživatele zobrazí aktivita v seznamu Převzaté aktivity v obrazovce Moje aktivity (obr. 1).

Příklad dialogu Delegace aktivity

Obrázek 12: Příklad dialogu Delegace aktivity.

Převzaté aktivity 

Tuto nabídku vidí jen osoba s Admin kategorií. Zobrazuje všechny převzaté aktivity (nebo delegované) a aktivitu lze z tohoto místa uživatelům odebrat (obr. 13, 14).

Příklad dialogu Převzaté aktivity a tlačítka Odebrat

Obrázek 13: Příklad dialogu Převzaté aktivity a tlačítka Odebrat.

Volba Odebrat 

Příklad dialogu Vrátit aktivitu po použití tlačítka Odebrat

Obrázek 14: Příklad dialogu Vrátit aktivitu po použití tlačítka Odebrat.

Historie hlášení 

V okně „Historie hlášení” uvidí standardní uživatel pouze seznam hlášení, které v historii realizoval (obr. 15). Osoba s Admin kategorií uvidí všechna hlášení (obr. 16), navíc má možnost hlášení opravit nebo smazat, případně vytvořit opravné hlášení (obr. 17, 18, 19).

Pohled standardního uživatele:

Příklad dialogu Historie hlášení v zobrazení pro standardního uživatele

Obrázek 15: Příklad dialogu Historie hlášení v zobrazení pro standardního uživatele.

 

Pohled osoby s kategorií Admin:

Příklad dialogu Historie hlášení v zobrazení pro Admin uživatele

Obrázek 16: Příklad dialogu Historie hlášení v zobrazení pro Admin uživatele.

 

Vytvoření opravného hlášení:

Příklad dialogu Vytvořit opravné hlášení v zobrazení pro Admin uživatele

Obrázek 17: Příklad dialogu Vytvořit opravné hlášení v zobrazení pro Admin uživatele.

 

Po spuštění volby „Vytvořit” zadá osoba s kategorií Admin:

 • hlášení,
 • vybere zdroj, za kterého provádí hlášení,
 • začátek a konec,
 • shodné / neshodné množství (obr.18).

Příklad dialogu Vytvořit opravné hlášení v zobrazení pro Admin uživatele

Obrázek 18: Příklad dialogu Vytvořit opravné hlášení v zobrazení pro Admin uživatele.

 

Volbou „Opravit” (obr. 16) opravíte zvolené hlášení (obr. 19). Admin může opravit cokoli z evidovaného – začátek a konec, upravit poznámku či změnit nahlášené množství (shodné i neshodné).

Příklad dialogu Opravit hlášení v zobrazení pro Admin uživatele

Obrázek 19: Příklad dialogu Opravit hlášení v zobrazení pro Admin uživatele.

 

Volbou Smazat (obr. 16) lze nahlášené odstranit i ze systému (obr. 20).

Příklad dialogu Odstranit hlášení v zobrazení pro Admin uživatele

Obrázek 20: Příklad dialogu Odstranit hlášení v zobrazení pro Admin uživatele.

Přerušení práce 

Volby dle číselníku wt_SuspensionReasons.

 • Volbou můžete zadat důvod přerušení. Tato možnost je k dispozici pouze při přerušení aktivity z horní lišty (obr. 21).
 • Po výběru důvodu přerušení se zahájené aktivity přesunou do části „Přerušené aktivity” (obrazovka „Moje aktivity”). Na obrazovce „Moje aktivity” je lze poté opět zahájit.

Příklad dialogu Přerušení práce

Obrázek 21: Příklad dialogu Přerušení práce.

Měření 

Na této obrazovce lze ke konkrétnímu sériovému číslu, které se vyrábí, evidovat hodnoty měření (obr. 22).

 • Titulky hodnot se definují v nastavení aplikace „Dílenské řízení”, jedná se až o 9 hodnot/parametrů.

Příklad dialogu Měření výrobku

Obrázek 22: Příklad dialogu Měření výrobku.

Ohlášení z aplikace 

Odhlášení realizujete kliknutí na uživatele (vedle pole Nastavení, obr. 23).

 • Volba na odhlášení „Dílenského řízení” – používá se jen při odhlášení.
 • Volba na odchod – používá se při odchodu z práce, zapíše se do aktivit záznam o odchodu.
 • Příchod se automaticky zapíše při prvním přihlášení uživatele daný den – musí být v configu u <add key="settings:PresenceEnabled" value="true" />  hodnota True!

Příklad části lišty nástrojů s volbou Nastavení a loginem přihlášeného uživatele

Obrázek 23: Příklad části lišty nástrojů s volbou Nastavení a loginem přihlášeného uživatele.

 

Navazující dokumenty