Nastavení oprávnění ke složce Setup

Informace v tomto článku nápovědy mohou být zastaralé. Kontaktujte technickou podporu Varia.

Zablokování automatické aktualizace Varia pomocí nastavení oprávnění uživatele ke složce Setup

Postup popisuje, jak pomocí nastavení oprávnění v operačním systému (OS Windows XP, SP3 + OS Windows Vista Business, SP1) zakážete úpravy ve složkce ...\Setup\ v příslušném datovém profilu. Uživatel, který nemá právo zápisu do složky, nezaktualizuje Vario pomocí AktualizaceOnLine.exe.

Nastavení oprávnění ke složce Setup v datovém profilu

 • Zde uvedený příklad je prezentován na datovém lokálním profilu C:\Program Files\Vario12\Data, ale většinou se toto nastavení oprávnění bude týkat datových profilů umístěných na serveru.
 • Nalezněte a otevřete složku datového profilu \...\Data

C:\Program Files\Vario12\Data

 

 • Označte složku Setup a z místní nabídky zvolte Vlastnosti. V dialogu Setup – Vlastnosti, na kartě Zabezpečení, ve spodní části okna, klepněte na tlačítko Upřesnit (je lhostejno, která z položek v horním okně Název skupiny nebo jméno uživatele je označena).

Dialog Setup - Vlastnosti

 

 • Otevřete tak dialog Upřesnit nastavení zabezpečení Setup. Na kartě Oprávnění označte položku s názvem Users s oprávněním Úplné řízení. Zde je ve sloupci Zděděno od uvedeno, že složka Setup dědí od nadřízené složky C:\Program Files\Vario12\Data oprávnění. Toto oprávnění je třeba zrušit.

Další postup se může lišit dle verze OS (viz varianta 1 a 2).

 • 1. Odstraňte zatržení funkce „Zdědit po nadřazeném objektu položky oprávnění platné pro podřízený objekt a tyto položky sloučit s položkami, určenými přímo pro tento objekt.”

Dialog Upřesnit nastavení zabezpečení Setup

 

nebo

 

2. Zatržítko funkce může být skryto pod samostatným tlačítkem Upravit…

 • Klepněte na tlačítko Upravit.
 • Zrušte zatržítko funkce Zahrnout zděditelné oprávnění z nadřazeného objektu.

Dialog Upřesnit nastavení zabezpečení Setup

 

V obou případech se otevře dialog Zabezpečení (systému Windows).

 • Klepněte na tlačítko Kopírovat. Okno se uzavře.

Dialog Zabezpečení (systému Windows)

 

 • V dialogu Upřesnit nastavení zabezpečení Setup označte zatržítkem CheckBox - Zatržítko funkci:

Další postup se může lišit dle verze OS (viz varianta 1 a 2).

1.  CheckBox - Zatržítko „Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.”

 • Potvrďte tlačítkem Použít

Dialog Upřesnit nastavení zabezpečení Setup

 

nebo

 

2. CheckBox - Zatržítko „Přepsat všechna stávající zděditelná oprávnění podřízených objektů zděditelným oprávněním tohoto objektu.”

 • Potvrďte tlačítkem Použít.

Dialog Upřesnit nastavení zabezpečení Setup

 

 V dialogu Upřesnit nastavení zabezpečení Setup, v polích sloupce Zděděno od, si povšimněte změny: všechny zobrazené položky mají nastaveno < není zděděno >

 • V dialogu Zabezpečení (systému Windows) potvrďte volbu tlačítkem Ano. Proběhne aktualizace nastavení oprávnění ke složce Setup. Dialogová okna systém buď uzavře nebo změny potvrďte tlačítkem OK.

 

Další krok

 • Opět označte složku Setup a z místní nabídky zvolte Vlastnosti. V dialogu Upřesnit nastavení zabezpečení Setup ověřte, že oprávnění pro Users (s předchozím oprávněním Úplné řízení) skutečně < není zděděno > z nadřízené složky Data.
 • Dialog potvrďte tlačítkem OK, a vraťte se zpět do okna Setup – Vlastnosti.

 

 • V dialogu Setup – Vlastnosti je dále třeba nastavit oprávnění pro skupinu uživatelů Users, která nebude mít oprávnění aktualizovat Vario, tedy nebude mít oprávnění k aktualizaci složky Setup.
 • Na kartě Zabezpečení, v horním okně Název skupiny nebo jméno uživatele označte položku Users (běžní uživatelé Varia).

Další postup se může lišit dle verze OS (viz varianta 1 a 2).

1. Klepněte na tlačítko Upravit…

 • Otevře se dialog Oprávnění pro Setup. Na kartě Zabezpečení vyberte skupinu Users. Ve sloupci Povolit zrušte zatržítka pro:
  • Úplné řízení
  • Měnit
  • Zapisovat

Setup - vlastnosti, karta Zabezpečení, tlačítko Upravit

 

 • Označená zatržítkem CheckBox - Zatržítko zůstanou jen:
  • Číst a spouštět
  • Zobrazovat obsah složky
  • Číst
 • Změny v dialogu Oprávnění pro Setup potvrďte tlačítkem Použít.
 • Proběhne nastavení oprávnění a dialog je uzavřen. Ještě jednou toto nastavení zkontrolujte, jak u skupiny Users (uživatelé Varia) zrušená „povolení”, tak i u Administrators, kde by ve sloupci Povolit měly být zatržítkem CheckBox - Zatržítko označeny všechny položky oprávnění pro Administrators.

Oprávnění pro Setup, karta Zabezpečení

 

2. Pokud dialog Setup – Vlastnosti tlačítko Upravit neobsahuje, označte skupinu Users a ve spodní části okna Oprávnění pro Users definujte oprávnění ve sloupci Povolit podle popisu výše (1).

 • Změny v nastavení potvrďte tlačítky PoužítOK.
 • Oprávnění ještě jednou zkontrolujte.

Setup - vlastnosti, karta Zabezpečení

 

 Proč nenastavit oprávnění ve sloupci Odepřít?

 • „Odepření” má přednost před „povolením” a tím pádem byste nastavili odepření jak pro skupinu Users, tak i pro uživatele, který je zároveň Administrátor. Ani ten by pak tuto složku nemohl aktualizovat.

Tímto postupem zajistíte, aby uživatel, který nemá právo zápisu do složky Setup (v příslušném datovém profilu), nezaktualizoval Vario pomocí AktualizaceOnLine.exe.

 

Související dokumenty