Obecné informace o modulu Účetnictví

Modul Účetnictví (v nastavení "podvojné") obsahuje agendy Účetnictví , Interní doklady a Kompenzace. Výchozím oknem modulu je agenda Účetnictví. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Agenda Interní doklady slouží k vystavování interních dokladů, které obvykle svou povahou nepatří do ostatních agend prvotních dokladů. Zde se evidují například zápočty, doklady pro účtování pohybu majetku, zaúčtování mezd, leasingu... Agenda obsahuje i funkci pro kursové vyrovnání závazků i pohledávek (nezaplacených dokladů v cizí měně). Agenda Interní doklady patří mezi doklady prvotní evidence. Doklady se nejdříve do jednotlivých agend prvotních dokladů pořídí, uživatelé (i neúčetní úživatelé) je připraví a následně je účetní zaúčtuje.

Agenda Účetnictví slouží k evidenci účetních zápisů. Obsahuje funkce na účtování prvotních dokladů, funkce usnadňující kontrolu účtování a také potřebné tiskové výstupy (např. Přiznání k DPH, Výkaz zisků a ztrát nebo Rozvahu). Pokud nastavíte na počátku své práce volbu Daňová evidence, pak agenda Účetnictví pracuje s Peněžním deníkem.

 

Související dokumenty