Objednávka školení

Stručný popis

Hlavním účelem modulu Personální management je správa pracovních pozic. Výkon každé pozice je podmíněný splněním nějakých předpokladů (kvalifikací).

Některé kvalifikace vyžadují periodické opakování a organizace školení k jejich opětovnému získání je jednou z hlavních funkcí agendy Osvědčení a školení.

Pro usnadnění je k dispozici dialog, který vystaví objednávky pro dodavatele školení.

Postup

  1. Otevřete agendu Osvědčení a školení.
  2. V menu agendy spusťte volbu Vystavení objednávek.
  3. Otevře se dialog se seznamem školení, která ještě nemají napárovanou objednávku.
  4. Vyberte CheckBox - Zatržítko školení, ke kterým chcete vystavit objednávky.
  5. Ve spodní části dialogu zvolte ComboBox - Nabídka knihu, do které chcete objednávky vystavit.
  6. Školení se seskupí dle dodavatele a na každého dodavatele se vytvoří jedna objednávka. Výjimkou jsou školení bez definovaného dodavatele, pro ty se vždy vytvoří samostatná objednávka.
  7. Objednávky a školení budou spárované.
  8. Vytvoření objednávek spustíte tlačítkem OK.

Průvodce vystavení objednávek se seznamem školení, která ještě nemají napárovanou objednávku

Obrázek a): Průvodce vystavením objednávek se seznamem školení, která ještě nemají napárovanou objednávku.

 

Související dokumenty