Obecné informace o agendě Účetnictví

O agendě

Agenda Účetnictví slouží k evidenci účetních zápisů. Tabulku agendy představuje Účetní deník, který zobrazíte výběrem příkazu Účetnictví z rozbalovacího seznamu modulů (agend).

V tabulce existují jednotlivé účetní zápisy nezávisle na prvotních dokladech (ty mohou být již v archivu nebo odstraněné); zápis i prvotní doklad mohou mít stejné číslo.

Účetní deník je orientován dokladově: v tabulce agendy se zobrazují účetní zápisy: doklady po položkách.

V tabulce se zobrazují účetní zápisy roku, který je vybrán v seznamu Rok na panelu nástrojů. Pokud chcete zobrazit záznamy účetnictví z roku loňského, vyberete tento rok ze seznamu na panelu nástrojů.

O záznamech

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Účetní deník.

Nelze však opravovat doklady, které vznikly zaúčtováním dokladu prvotního, takové je třeba nejdříve odúčtovat.

Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit, kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Pro snadnější vyhledávání účetních zápisů v deníku využívejte možnosti seřazení tabulky podle libovolného sloupce (typu dokladu, období zaúčtování, konta dokladu apod.).

O filtrování

Při práci s deníkem je velice užitečnou funkcí filtrování. Filtrováním záznamů můžete například získat informace o účtování na určité dodavatele/odběratele (filtr podle názvu kontaktu), nebo účtování na vybrané období. Pro získání pohledu na zápisy účtované na určité konto můžete využít vestavěného filtru Dialogový filtr (filtr s parametry Konto, Středisko, Období od, Období do). Do parametrů filtru zadáte číslo konta, můžete zapsat buď jen syntetickou část nebo obě části konta. Pomocí parametrů Období od, Období do můžete zobrazit doklady účtované na požadovaná období.

Výhody používání filtru "Dialogový filtr":

  • Při obnovení dat si pamatuje naposledy použité parametry. Není třeba je neustále zadávat.
  • Filtrované hodnoty lze vybírat ze seznamu.
  • Filtr se neukládá k rozvržení. Prostě při opětovném otevření agendy Účetnictví není potřeba znovu zadávat kritéria filtru a můžete hned pracovat se všemi záznamy.

O tisku a exportech

Pro zobrazování účetních zápisů slouží také různé tiskové výstupy – dostupné v menu Soubor/Tisk (viz také Exporty dat).

 

Související dokumenty