Založení nové obchodní příležitosti

Obsah

Vario – Založení nového záznamu Obchodní příležitost

V desktopovém Variu postupujte takto:

 1. Vytvořte nový záznam. Systém zobrazí dialogové okno Obchodní příležitost (obr. 1).
 2. Vyplňte údaje na kartách Obecné a Poznámky (případně na dalších).
 3. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.
 4. Nový záznam uložte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

Dialog Obchodní příležitost na kartě Obecné

Obrázek 1: Dialog Obchodní příležitost na kartě Obecné.

Příklad založení nové obchodní příležitosti

Zákazník má v plánu za rok změnit ERP systém.

 • V agendě Obchodní příležitosti zvolíte Nový záznam. Příležitost popište a zvolte datum realizace.
 • Z Číselníku přiřaďte prioritu a předpoklad úspěšnosti realizace.
 • Odhadněte objem a výnosy plánované transakce včetně měny. Jde pouze o evidenci částek bez vazby na další agendy nebo pole.
 • K vybranému kontaktu v detailu obchodní příležitosti na kartě Obecné anebo při vytváření kalkulací z obchodní příležitosti se převezme také měna kontaktu. K tomu slouží sekce Cizí měna, která je určena pro nastavení obchodování v Korunách i cizí měně.
 • Budoucí obchodní příležitostí pověřte konkrétního pracovníka a do pole Stav zvolte např. „Zahájeno”... „Jedná se”. Nezapomeňte vyplnit kontakt (společnost, firmu, živnostníka) a kontaktní osobu. Jestliže je tato obchodní příležitost výsledkem např. prezentace na veletrhu, zapište tuto informaci do pole Zdroj (vytvořte si seznam zdrojů obchodních příležitostí). Jestliže tato obchodní příležitost vyplynula jako výsledek Kampaně, v poli Kampaň vyhledejte její identifikátor.
 • Po ukončení obchodní příležitosti zapíšete skutečné náklady, výnosy a výsledky pro další analýzu.

– Konec příkladu –

Vario Online – Založení nového záznamu Obchodní příležitost

 • V agendě Obchodní příležitosti klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam nebo Vario Online – Nový záznam (obr. 1A).

Vario Online – Obchodní příležitosti – seznam příležitostí zobrazených filtrem

Obrázek 1A: Vario Online – Obchodní příležitosti – seznam příležitostí zobrazených filtrem.

 

Vario Online – Obchodní příležitosti – vytvoření nové příležitosti podle šablony

Obrázek 1B: Vario Online – Obchodní příležitosti – vytvoření nové příležitosti podle šablony.

 

 • Klepnutím na šablonu se vytvoří nový záznam s nabídkou karet záznamu (obr. 1C), jehož popis uvádíme v článku Dialog Obchodní příležitost.

Vario Online – Obchodní příležitost – Nový záznam

Obrázek 1C: Vario Online – Obchodní příležitost – Nový záznam.

Vario Online – Editace záznamu

 • Editaci existujícího záznamu provedete tak, že klepnete na obchodní příležitost v seznamu Naposledy otevřeno
  nebo
 • záznam najdete pomocí funkce Hledat/Najít
  nebo
 • záznam vyberete ze seznamu zobrazeného použitým filtrem Vario Online – Filtr zobrazení (obr. 1A, 1D).
 • Popis polí k editaci naleznete v článku Dialog Obchodní příležitost.

Vario Online – Obchodní příležitost – nabídka filtrů a seznam Naposledy otevřeno

Obrázek 1D: Vario Online – Obchodní příležitost – nabídka filtrů a seznam Naposledy otevřeno.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty