Založení nové obchodní příležitosti

Postupujte takto:

  1. Vytvoříte nový záznam. Systém zobrazí dialogové okno Obchodní příležitost.
  2. Vyplníte údaje na kartách Obecné a Poznámky.
  3. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.
  4. Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

Příklad: Založení nové obchodní příležitosti:

Zákazník má v plánu za rok změnit ERP systém. V agendě zvolíte Nový záznam. Příležitost popište a zvolte datum realizace. Z Číselníku přiřaďte prioritu a předpoklad úspěšnosti realizace. Odhadněte objem a výnosy plánované transakce včetně měny. Jde pouze o evidenci částek bez vazby na další agendy nebo pole.

Budoucí příležitostí pověřte konkrétního pracovníka a do pole Stav zvolte např. "Zahájeno"... "Jedná se". Nezapomeňte vyplnit kontakt (společnost, firmu, živnostníka) a kontaktní osobu. Jestliže je tato obchodní příležitost výsledkem např. prezentace na veletrhu, zapište tuto informaci do pole Zdroj (vytvořte si seznam zdrojů obchodních příležitostí). Jestliže tato obchodní příležitost vyplynula jako výsledek Kampaně, v poli Kampaň vyhledejte její identifikátor.

Po ukončení obchodní příležitosti zapíšete skutečné náklady, výnosy a výsledky pro další analýzu.

 

Související dokumenty