Dialog eKomunikace

Obsah:


Detail záznamu eKomunikace

Karta Obecné

Agenda eKomunikace uchovává odeslané záznamy a přílohy z desktopového i Varia Online ve formátu E-mail, Datová schránka, iBox a poskytuje tak náhled na historii odeslaných či na aktuální stav čekajících zpráv.

Poklepáním na identifikátor zprávy v zobrazení tabulky agendy v poli Předmět otevřete detail záznamu eKomunikace na kartě Obecné (obr. 1).

Dialog eKomunikace – karta Obecné

Obrázek 1: Dialog eKomunikace – karta Obecné.

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog eKomunikace – karta Obecné.

POLE/FUNKCE POPIS
Název záznamu ComboBox - Nabídka Typ (formát) záznamu E-mail nebo Datová schránka nebo iBox.
Odesílatel

E-mailová adresa odesílatele. Příjemci se tato adresa zobrazí v přijaté poště.

Seznam e-mailových adres, které obsahují i název kontaktu. Například místo adresy:

 • JanNovak@firma.cz
 • info@Firma.cz

můžete vybírat i adresy:

 • Jan Novák <JanNovak@firma.cz>
 • Novák Jan <JanNovak@firma.cz>
 • Firma s.r.o. <info@Firma.cz>

Jedná se o vaši e-mailovou (pracovní) adresu. Pokud ji neznáte nebo ji nemáte přidělenou, kontaktujte firemního administrátora.

Kontakt ComboBox - Nabídka Kontakt z agendy Adresář.
Číslo reference Referenční číslo zásilky je identifikátor, který vytvoříte vyplněním pole „Číslo reference” v průběhu procesu odesílání. Může se jednat o číslo objednávky, číslo zákazníka, název společnosti, číslo nákladního listu nebo frázi popisující danou zásilku.
Kniha Kniha, ve které je uložen záznam E-mail nebo Datová schránka nebo iBox (výchozí kniha eKomunikace).
Referent ComboBox - Nabídka Zobrazuje jméno uživatele, který záznam založil, nebo který byl později nastaven jako správce záznamu.
Stav Zobrazí číselné stavy záznamu na základě skutečnosti, zda byl záznam odeslán nebo čeká na odeslání.
Údaj 1, 2 Slouží pro zápis/zobrazení uživatelských textových údajů i za pomocí číselníku.
Vytvořeno Den, měsíc, rok, hodina, minuta, sekunda vzniku záznamu. Klepnutím na Dialog Kalendář otevřete dialogy Kalendář a Čas.
Naplánováno Den, měsíc, rok, hodina, minuta, sekunda plánovaného odeslání záznamu. Klepnutím na Dialog Kalendář otevřete dialogy Kalendář a Čas.
Odesláno Den, měsíc, rok, hodina, minuta, sekunda uskutečnění odeslání záznamu. Klepnutím na Dialog Kalendář otevřete dialogy Kalendář a Čas.
Agenda ComboBox - Nabídka

Název agendy, ze které záznam pochází a byl odeslán ve formátu E-mail, Datová schránka, iBox.

 1. Pokud je záznam eKomunikace vytvořen automaticky systémem, doplní toto pole Vario.
 2. Jestliže nový záznam vytvoříte v agendě eKomunikace samostatně, agendu vyberete z nabídky (včetně záznamu, viz dále).
Záznam 
 • Klepnutím na otevřete okno Najít, pomocí kterého vyhledáte k odkazovanému souboru související záznam agendy Vario.
 • Poklepáním na identifikátor v poli Záznam zobrazíte detail záznamu.

V případech, kdy jste vytvořili záznam eKomunikace přímo v tabulce agendy eKomunikace a chcete doplnit záznam, ke kterému se vztahuje, klikněte na tlačítko  Najít záznam, daný záznam vyhledejte a vyberte.

Zpráva
Upozornění Pro odesílání ve formátu E-mail se využívá nastavení E-mailů v možnostech Varia – Odesílání přes SMTP server – Uživatel a profil. Viz Nastavení agendy eKomunikace.
Komu…
 1. Pokud je záznam eKomunikace vytvořen automaticky systémem, doplní toto pole Vario.
 2. Jestliže nový záznam vytvoříte v agendě eKomunikace samostatně, klepněte na tlačítko Komu… a jednu nebo více adres vyberete z dialogu Vyberte e-mailové adresy.
Kopie…
 1. Pokud je záznam eKomunikace vytvořen automaticky systémem, doplní toto pole Vario.
 2. Jestliže nový záznam vytvoříte v agendě eKomunikace samostatně, klepněte na tlačítko Kopie… a jednu nebo více adres vyberete z dialogu Vyberte e-mailové adresy.
Skrytá…
 1. Pokud je záznam eKomunikace vytvořen automaticky systémem, doplní toto pole Vario.
 2. Jestliže nový záznam vytvoříte v agendě eKomunikace samostatně, klepněte na tlačítko Skrytá… a jednu nebo více adres vyberete z dialogu Vyberte e-mailové adresy.
Předmět Musí být vyplněn. V zobrazení agendy se jedná o jedinečný identifikátor záznamu.
Formát E-mail můžete vytvořit jak v textovém formátu, tak i ve formátu HTML, takže může obsahovat i obrázky a další objekty.

Vario Online – eKomunikace – Karta Obecné

Nový záznam eKomunikace

 • V seznamu záznamů eKomunikace můžete vyhledávat (obr. 1A) pomocí pole Najít (hledaný text).
 • Nový záznam eKomunikace ve Variu Online vytvoříte klepnutím na tlačítko Vario Online – Nový záznam nebo Vario Online – Nový záznam (obr. 1A).

Vario Online – eKomunikace – Najít záznamy

Obrázek 1A: Vario Online – eKomunikace – Najít záznamy.

Editace záznamu eKomunikace

 • Otevřete detail záznamu eKomunikace (obr. 1B).
  • Mezi záznamy se přesouváte klepnutím na tlačítkaVario Online – Předchozí – Další.
 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat (obr. 1B).
 • V editačním režimu doplňte vyžadované údaje (tab. 1: Dialog eKomunikace – karta Obecné).

Vario Online – eKomunikace – karta Obecné

Obrázek 1B: Vario Online – eKomunikace – karta Obecné.

 

 • Údaje uložte klepnutím na tlačítko Uložení záznamu (obr. 1C).
  • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.
  • Tlačítkem Zrušit změny a potvrzením ANO zrušíte všechny neuložené změny na kartě včetně změn v podformulářích.

Vario Online – eKomunikace – karta Obecné – editace záznamu

Obrázek 1C: Vario Online – eKomunikace – karta Obecné – editace záznamu.

 

DALŠÍ KARTY
Podrobně popsány v článcích nápovědy agend Deník, Dokumenty, Úkoly.

 

Související dokumenty