spav_foreachvariodb

Provede zadaný příkaz ve všech databázích Varia (DataXXXX, DMajXXXX, DMzdXXXX, DOLEXXXX, DSEDXXXX, DUctXXXX a Firmy).

Syntaxe

spav_foreachvariodb [@Command=] 'T-SQLPrikaz'

 

Argumenty

[@Command=] 'T-SQLPrikaz'

Příkaz (SQL, DML, DDL), který se provede v každé z databází Varia. Maximálně 4000 znaků.

 

Příklad

1)
spav_foreachvariodb @Command=
'DBCC CHECKDB'

Provede ve všech databázích Varia příkaz DBCC CHECKDB - kontrola integrity databází.

2)
spav_foreachvariodb 'DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS'

Provede kontrolu všech databází Varia bez vypisování informativních hlášek.

3)
execute spav_foreachvariodb
'declare @Pocet int
if exists(select * from sysobjects where name = ''Doklady'' and objectproperty(id, ''IsUserTable'') = 1)
begin
select @Pocet = count(*) from doklady
print db_name() + '' - '' + cast(@Pocet as varchar)
end'

Pokud existuje v databázi tabulka Doklady, vypíše počet záznamů v ní obsažených.

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.

 

Zpět na hlavní článek →