Zobrazení agendy Korespondence

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Korespondence

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Korespondence (výchozí) Zobrazuje záznamy korespondence podle kalendářního roku (z aktuální knihy).
  Korespondence dle hospodářského roku Zobrazení je totožné s výchozím zobrazením jen s tím rozdílem, že vybírá záznamy podle data začátku a konce hospodářského roku (z aktuální knihy).

 

Související dokumenty