Klávesové zkratky – V oknech a dialogových oknech

Systém Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves (klávesovou zkratkou).

 

Klávesa Práce v okně
ALT + TABULÁTOR Přepnutí do následujícího programu
ALT + SHIFT + TABULÁTOR Přepnutí do předchozího programu
CTRL + ESC Zobrazení nabídky Start ve Windows
CTRL + W Zavření aktivního okna aplikace
CTRL + F6 Přepnutí do následujícího okna aplikace
CTRL + SHIFT + F6 Přepnutí do předchozího okna aplikace

 

Klávesa Práce v dialogovém okně
CTRL + TABULÁTOR
nebo CTRL + PAGE DOWN
Přepnutí na následující kartu v dialogovém okně
CTRL + SHIFT + TABULÁTOR
nebo CTRL + PAGE UP
Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně
TABULÁTOR Přesun na následující možnost nebo skupinu možností
SHIFT + TABULÁTOR Přesun na předchozí možnost nebo skupinu možností
Šipkové klávesy Přesun mezi možnostmi ve vybraném rozevíracím seznamu nebo přesun mezi možnostmi ve skupině možností
MEZERNÍK Vykonání činnosti přiřazené vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka
Klávesa s písmenem
pro první písmeno v názvu
možnosti (při vybraném
rozevíracím seznamu)
Přesun na možnost podle prvního písmene v názvu možnosti v rozevíracím seznamu
ALT + klávesa s písmenem Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka podle písmene podtrženého v názvu možnosti
ALT + ŠIPKA DOLŮ Otevření vybraného rozevíracího seznamu
ESC Zavření vybraného rozevíracího seznamu
ENTER Vykonání činnosti přiřazené výchozímu tlačítku v dialogu
ESC Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

 

Klávesa Editace v textovém poli
HOME Přesun na počátek položky
END Přesun na konec položky
ŠIPKA VLEVO
nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesun o jeden znak vlevo nebo vpravo
CTRL + ŠIPKA VLEVO
nebo CTRL + ŠIPKA VPRAVO
Přesun o jedno slovo vlevo nebo vpravo
SHIFT + HOME Výběr textu od pozice kurzoru na začátek položky
SHIFT + END Výběr textu od pozice kurzoru na konec položky
SHIFT + ŠIPKA VLEVO Výběr jednoho znaku vlevo
SHIFT + ŠIPKA VPRAVO Výběr jednoho znaku vpravo
CTRL + SHIFT + ŠIPKA VLEVO Výběr jednoho slova vlevo
CTRL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO Výběr jednoho slova vpravo

 

Související dokument