Nastavení agendy Údržba

Obsah:

Knihy a typ produktu Služba údržby

Úkony, které se zadávají v detailu zařízení na:

  • kartě Úkony v detailu agendy Údržba
  • kartě Úkony v detailu agendy Plán údržby

musí být záznamy typu Služba údržby (agenda Katalog).

Nová kniha

Pro definici služeb v agendě Údržba doporučujeme v katalogu založit novou knihu (např. Služby – údržba). Typ záznamu Služba údržby se v tomto případě vytvoří automaticky (obr. 1) a následně jej naleznete v nabídce pole Typ produktu v novém záznamu Produkt.

Používaná kniha

Jestliže se rozhodnete v agendě Katalog vytvářet záznamy úkonů do stávající knihy, je třeba v možnostech nastavení knihy přidat typ záznamu Služba údržby následovně:

  • V dialogu Možnosti Vario/Katalog/Knihy:Název knihy/Povolené záznamy/Typ záznamu
  • V poli sloupce Typ záznamu vyberete ze seznamu položku SL
  • a v poli sloupce Zaznam zapíšete Služba údržby.

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario.

Kniha zdrojů pro zařízení

V dialogu Možnosti Vario/Moduly: Údržba/Agendy: Údržba/Knihy: Údržba lze nastavit výchozí knihu zdrojů pro zařízení (obr. 2).

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario.

 

Navazující dokument