Obecné informace o agendě Controlling

Agenda Controlling ve Variu slouží zejména k vytváření plánů, současně ale umožňuje sledovat dodržování stanovených limitů. Plány se zadávají vždy v hospodářském roce, kterého se týkají a figurují v agendě jako jednotlivé záznamy s číslem dle číselné řady. 

Přínosy agendy Controlling

 • Řešení poskytované formou standardní agendy modulu Účetnictví
 • Vytvoření plánů za zvolené období, a to v několika scénářích
 • Jednoduchá tvorba alternativních plánů
 • Rychlá dostupnost všech verzí plánů
 • Schvalování plánů
 • Základní finanční reporty, vycházející z prodejních plánů
 • Omezení neproduktivních činností
 • Snížení chybovosti
 • Zvýšení spolehlivosti hypotetických plánů a prognóz
 • Jednoduchá a rychlá aktualizace skutečnosti
 • Pružné zpracování velkých objemů dat, které lokální tabulkový kalkulátor nezvládne

Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje v řízení příslušné opatření.

Agenda Controlling ve Variu

 • Agenda Controlling má za úkol pomáhat managementu a odpovědným osobám koordinovat chod podniku. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem.
 • Controlling čerpá informace z finančního účetnictví. Není ale zaměřen pouze na zpětné sledování položek jako například nákladů a výnosů, ale orientuje se i do budoucnosti a zaměřuje se na výsledek.

Zdroj:Wikipedie

Finanční analýza není základním nástrojem controllingu. Jestliže vás zajímá analyzovat vaše data ve Variu – získávat údaje o celkovém stavu firmy: prodejích, nákupech, platbách a finančních prostředcích na účtech, doporučujeme vám specializovaný modul Manager.

 

Související dokument