CRM – zákazníci

Řešení pro řízení vztahů se zákazníky

CRM v podstatě zahrnuje získávání a využívání znalostí o zákazníkovi tak, aby umožnilo společnosti prodávat vlastní produkty a služby efektivněji.

Nové agendy modulu Adresář Obchodní příležitosti a Kampaně, rozšiřují nové Vario na plnohodnotný CRM systém. Dalším příspěvkem v oblasti CRM je rozšíření Adresáře o funkce segmentace kontaktů.

Adresář

 • Adresář nyní rozlišuje Typ kontaktu
  • organizace (firma)
  • osoba
  • podnikající osoba
  • pobočka

Pro každý typ kontaktu jsou zobrazena jen relevantní pole, díky čemuž je detail kontaktu přehlednější.

Osoby spadající pod organizaci (firmu) jsou v adresáři vedeny jako kontakty typu osoba. Díky tomu je i u osob k dispozici kompletní sada informací a funkcí.

Typ kontaktu

Další novinky

 • Ke každému kontaktu lze evidovat neomezený počet adres a kontaktních údajů (telefony, e-maily, komunikátory)
 • "Nabízet v dokladech" je rozšířeno o možnost zaškrtnutím zvolit zobrazování "Odběratel" nebo "Dodavatel" (případně obou) v přijatých a vydaných dokladech (zvýšení přehlednosti).
 • Plánování tras a propojení adres na mapu

Průvodce vyhledání adres na WWW 

 

 • Segmentace zákazníků pomocí uživatelem definovaných indexů. Indexy se počítají automaticky dle uživatelem definovaných pravidel
  • obrat
  • loajalita
  • platební morálka

 

 • Možnost definovat pravidla pro automatické zařazení zákazníků do Kategorie cen (například v závislosti na obratu za období)

 

Další vazby mezi kontakty

Kromě vazby mezi organizací a osobami (firmou a zaměstnanci) lze vytvářet následující vazby:

 • organizace a pobočky
 • organizace a dodací místa
 • skupiny firem (například firmy spojené společným vlastníkem)

Kampaně

Nová agenda Kampaně slouží ke správě prodejních kampaní. Typicky se jedná o marketingové akce, jako rozesílání nabídek, časově omezené prodejní akce, reklamní propagační akce.

U každé kampaně lze definovat

 • datum od - do
 • typ
 • formu
 • popis
 • seznam kontaktů

U kampaní lze sledovat a vyhodnocovat

 • stav
 • úspěšnost
 • náklady a výnosy – plánované/skutečné

Dialog pro přidání kontaktů do kampaně 

Vytvořit novou kampaň usnadní tradiční průvodce a pomůže vám přidat vybrané kontakty.

Obchodní příležitosti

Nová agenda Obchodních příležitostí slouží především pro evidenci budoucích možných obchodů. Jejím hlavním posláním je v pravý čas upozornit obchodníka  na blížící se vhodnou dobu k realizaci obchodních příležitostí. Umožňuje též odhadovat a plánovat budoucí tržby.

Obchodní příležitost spravuje a obsahuje:

 • popis příležitosti
 • důvod ukončení
 • předpokládaný datum realizace
 • procento předpokládané úspěšnosti
 • předpokládaný objem, náklady a výnosy
 • referenta a stav příležitosti
 • kontakt na zákazníka
 • případně odkaz na kampaň, ze které příležitost vznikla
   

 

Související dokumenty