Kursové vyrovnání v agendě Banka

Kursové vyrovnání zvolené knihy v agendě Banka provedete pomocí Průvodce kursového vyrovnání vyvolaného z menu Nástroje agendy(Agenda)/Zadat kursové vyrovnání... Průvodce vám pomůže vypočítat a zapsat kursové vyrovnání aktuální knihy.

1. Nejprve zadejte, ke kterému datu si přejete provést kursové vyrovnání. Průvodce přepočte pouze doklady vystavené k tomuto datu (datum vystavení je starší nebo rovno zadanému datu). Po zadání data můžete zkontrolovat zůstatek knihy k danému datu v cizí měně, ze kterého bude vypočten kursový rozdíl. Pokud chcete pokračovat, klepněte na tlačítko Další.

Kursové vyrovnání aktuální knihy

 

2. Zadejte kurs k danému datu. Na základě tohoto kursu bude vypočten kursový rozdíl. Pokud je tato částka v pořádku, klepněte na tlačítko Dokončit. Systém vystaví doklad, pomocí kterého zaúčtujete kursový rozdíl.

Průvodce přepočte aktuální částku zbývá uhradit, nikoli částku, které zbývala uhradit k datu. Přepočet kursových rozdílů je proto vhodné spouštět bezprostředně po konci období, které chcete přepočítat.

Kursové vyrovnání aktuální knihy

 

Související dokumenty