Kopírování objednávky

Funkci využijete například při pravidelném objednávání stejných položek produktů nebo pro přidávání položek na již vytvořený doklad v různém nebo stejném množství. Kopírování Objednávky do nové Objednávky, Poptávky, Zakázky nebo Nabídky způsobí vystavení nového dokladu, který můžete dále upravit. Kopírování do existujícího dokladu přidá položky z vybraného dokladu Objednávky.

Z menu Nástroje agendy(Agenda) lze kopírovat objednávku do:

  • nové nebo stávající objednávky...
  • nové nebo stávající poptávky...
  • nové nebo stávající zakázky...
  • nové nebo stávající nabídky...

 

Příklad kopírování objednávek do nových zakázek

(Totožným způsobem zvládnete kopírovat objednávku do objednávky, poptávky a nabídky.)

Postupujte takto:

  • Na panelu nástrojů vyberte požadovaný rok a v tabulce agendy můžete dopředu vybrat Objednávku, kterou chcete kopírovat. Máte-li mnoho dokladů, pomůže filtrování.
  • Z nabídky menu Nástroje agendy(Agenda) vyberete příkaz Zkopírovat objednávku do Zakázky...
  • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů – Kopírování objednávky do zakázky (obr. 1) se seznamem dokladů nebo seznamem položek (ze všech knih a kontaktů) dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení.
  • Jestliže chcete nyní zobrazit seznam dokladů za odlišný rok, vyberte jiný rok v záhlaví dialogu Výběr záznamů – Kopírování objednávky do zakázky (obr. 1).

→ Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).

Dialog Výběr záznamů - Kopírování objednávky do zakázky

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Kopírování objednávky do zakázky. Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

  • Kopírování zahájíte klepnutím na tlačítko Kopírovat (obr. 1).

Při vystavení více dokladů se otevře okno Vystavené doklady. Okno zobrazuje seznam dokladů, které byly vystaveny (položky kopírované do nového i stávajícího dokladu mají nastaven stav koncept, u původních položek se stav nemění). Okno s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů. Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam přímo. Položky dokladu lze například okamžitě dodat klepnutím na tlačítko Stav vše – Dodat (DODAT) nebo dle požadavků doklad ještě upravit.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty