spav_changedbowner

Změní vlastníka dané databáze.

Syntaxe

spav_changedbowner [@DBName=] JmenoDatabaze, [@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

 

Argumenty

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíhož vlastníka chcete změnit.

 

[@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, jenž se má stát novým vlastníkem databáze.

 

Příklad

spav_changedbowner @DBName='Data0001', @NewOwner='sa'

spav_changedbowner 'Data0001', 'sa'

Změní vlastníka databáze Data0001 na účet sa.

 

Poznámky

  • Procedura je užitečná v případě, že chcete odstranit uživatele, který vlastní některou z databází. Uživatele nelze díky vlastnictví databáze odstranit.
  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura využívá proceduru sp_changedbowner.

 

Zpět na hlavní článek →