Automatické stahování modulů a doplňků ze složky Upravy

Software Vario stahuje automaticky aktualizace pomocí programu AktualizaceOnLine.exe. Tento program může spouštět uživatel nebo událost časovače.

Program aktualizuje instalační soubory pro jednu složku dat (též označovanou jako Profil).

Složka dat obsahuje podsložku Setup, která obsahuje instalační soubory Varia (..\Setup\Vario) a úprav (..Setup\Upravy).

Poznámka: soubor Vario.ini umístěný v profilu umožňuje přesměrování složky Setup na jiné umístění.

Princip

Aktualizační program aktualizuje složku Upravy tak, že prochází jednotlivé složky doplňků a modulů. Předpokládá se, že každý doplněk a modul mají svojí složku aplikace:

<SlozkaDat>\Upravy\Doplnky\<SlozkaAplikace>

<SlozkaDat>\Upravy\Moduly\< SlozkaAplikace >

Aktualizační program prohledá všechny soubory *.manifest.xml, které se nacházejí ve složce aplikace (právě ve složce aplikace, ne o úroveň výše či níže) a bude v nich hledat informaci, zda lze danou aplikaci aktualizovat stažením souborů z webu výrobce (tag updateOnLine viz dále).

Jak distribuovat aktualizace

1) Vytvoříme finální distribuční aplikační složku modulu.

Například:

C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\NasModul\

2) Do manifestu aplikace se uvede informace o místu, ze kterého bude možné stáhnout aktualizaci. Vytvoří se tag updateOnLine (je na stejné úrovni jako tag varioData).

V tagu updateOnLine se uvede atribut url (jednoduchá varianta) nebo urlIni (složitější varianta, rozdíl viz dále).

Příklad url

<varioManifest>
<updateOnLine url="http://www.vario-super-avp.cz/download/Upravy/Moduly/NasModul/" />
...

Příklad urlIni

<varioManifest>
<updateOnLine urlIni="http://www.vario-super-avp.cz/download/" />
...

3) Vytvoříme si lokální složku, do které si připravíme soubory pro upload na web:

Například:

C:\Priprava_upload\Upravy\Moduly\NasModul\

4) Vytvoříme soubor master.snapshot, který obsahuje informace o aktuálních verzích jednotlivých souborů.

Pro jeho vytvoření použijete objekt InstalacniSlozka z VarioLib:

'... knihovna VarioLib musí být inicializována!
Dim ifld As InstalacniSlozka
Set ifld = New InstalacniSlozkaifld.NacistObsahSlozky "C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\NasModul\"
ifld.UlozitSnapshot "C:\Priprava_upload\Upravy\Moduly\NasModul\master.snapshot", ifld.DejObsahSlozky(CelaSlozka)

5) Všechny soubory se zazipují (každý samostatně do archivu Jmeno.Pripona.zip).

Například:

C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\NasModul\NasModul.mda ->

C:\Priprava_upload\Upravy\Moduly\NasModul\NasModul.mda.zip

6) Zazipuje se a přidá se soubor master.snapshot.zip (nepatří do standardní distribuce, jen na web!)

Například:

C:\Priprava_upload\Upravy\Moduly\NasModul\master.snapshot.zip

7) Obsah složky C:\Priprava_upload\ se zkopíruje na webový server.

Příklad pro url:

ftp://www.vario-super-avp.cz/www/download/Upravy/Moduly/NasModul/

Příklad pro urlIni:

ftp://www.vario-super-avp.cz/www/download/20090924/Upravy/Moduly/NasModul/

8) Pokud použijete urlIni vytvoříte soubor

download.ini, který obsahuje informace o umístění aktuálního vydání modulu:

[Upravy\Moduly\NasModul\]
Url=http://www.vario-super-avp.cz/download/20090924/Upravy/Moduly/NasModul/

Soubor download.ini může obsahovat cesty k libovolnému počtu modulů a doplňků. Každá aplikace musí mít svou sekci, jak je uvedeno v příkladu.

Tato varianta je složitější, ale má dvě výhody:

  • Můžete díky ní přesměrovat v budoucnosti download na jinou adresu.
  • Můžete bezpečně uploadovat novou verzi modulu tak, že nejprve vytvoříte novou složku pro toto vydání (viz ../20090224/Upravy/.., uploadujete změny a teprve po úspěšném přenosu zaktualizujete soubor download.ini. Předchozí složku necháte ještě nějaký čas na serveru, aby mohly nerušeně doběhnout probíhající downloady.
  • Lze vynutit kompatibilní vydání Varia


 

Pomocí hodnoty ReleaseVario lze předepsat, že Vario musí mít stejné vydání, pro které je určená aplikace:

[Upravy\Moduly\NasModul\]
...
ReleaseVario=20091018.01

Pokud se aktualizace pokusí stáhnout nové vydání Varia a bude existovat řešení vyžadující nižší vydání, k aktualizaci nedojde. Předpokládá se, že dodavatel aplikace průběžně kontroluje aktuální vydání Varia a publikuje aktualizované aplikace. Pokud se však dodavatel opozdí s vydáním o více než 120 dní, Vario se zaktualizuje.

 

Instalační složka pro standardní distribuci
Obrázek 1. Instalační složka pro standardní distribuci

 

Instalační složka na www serveru
Obrázek 2. Instalační složka na www serveru