DPH – popis řádků Přiznání k DPH od r. 2024

Obsah článku:

 I. Zdanitelná plnění

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
1 nebo 2 Tuzemsko Základ daně   Vydané doklady  
Tuzemsko Základ daně -k 51 sl.1 Vydané doklady Plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu
EU Základ daně EU   Vydané doklady  
EU Zasílání zboží   Vydané doklady Zasílání zboží z EU s místem plnění v Tuzemsku
Třetí země Služby do tuzemska   Vydané doklady  

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
3 nebo 4 EU Z EU 43 nebo 44 Přijaté doklady Reverse charge
EU Z EU 2   Přijaté doklady Bez nároku na odpočet
EU Z EU 3 43 nebo 44 Přijaté doklady Krácení odpočtu
EU EU Majetek 43 nebo 44, 47 Přijaté doklady  
EU EU Majetek 3      
EU Z EU DP A 43 Přijaté doklady Dopravní prostředek od plátce z EU
EU Z EU DP A 2   Přijaté doklady Dopr. prostř. od plátce z EU bez nároku na odpočet
EU Z EU DP A 3 43 Přijaté doklady Doprav. prostředek od plátce z EU krácení odpočtu

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
5 nebo 6 EU Z EU služba 43 nebo 44 Přijaté doklady Reverse charge
EU Z EU služba 2   Přijaté doklady Bez nároku na odpočet
EU Z EU služba 3 43 nebo 44 Přijaté doklady Krácení odpočtu

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
7 nebo 8 Třetí země Dovoz zboží 43 nebo 44 Přijaté doklady  
Třetí země Dovoz zboží 2   Přijaté doklady Bez nároku na odpočet
Třetí země Dovoz zboží 3 43 nebo 44 Přijaté doklady Krácení odpočtu
Třetí země TZ Majetek 43 nebo 44, 47 Přijaté doklady  
Třetí země TZ Majetek 3 43 nebo 44, 47 Přijaté doklady Krácení odpočtu

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
9 EU Z EU DP B 43 Přijaté doklady Dopravní prostředek od neplátce z EU
EU Z EU DP B 2   Přijaté doklady Dopr. prostř. od neplátce z EU bez nároku na odpočet
EU Z EU DP B 3 43 Přijaté doklady Dopr. prostředek od neplátce z EU krácení odpočtu

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
10 nebo 11 Tuzemsko RCH tuzemsko 43 nebo 44 Přijaté doklady Tuzemská RCH-odpady
Tuzemsko RCH tuzemsko Z 43 nebo 44 Přijaté doklady Tuzemská RCH-zlato
Tuzemsko RCH tuzemsko E 43 nebo 44 Přijaté doklady Tuzemská RCH-emisní povolenky
Tuzemsko RCH stavba a montáž 43 nebo 44 Přijaté doklady Tuzemská RCH-stavební a montážní práce
Tuzemsko RCH stavba a montáž 2   Přijaté doklady Tuzemská RCH-stavební a montážní práce (bez nároku na odpočet) (mimo Vario 11 a starší)
Tuzemsko RCH stavba a montáž 3 43 nebo 44 Přijaté doklady Tuzemská RCH-stavební a montážní práce (krácení odpočtu)
(mimo Vario 11 a starší)

 

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
12 nebo 13 Třetí země Z třetí země - služba 43 nebo 44 Přijaté doklady Poskytnutí služby zahr. osobou povinou k dani
Třetí země Z třetí země - služba 2   Přijaté doklady Bez nároku na odpočet
Třetí země Z třetí země - služba 3 43 nebo 44 Přijaté doklady Krácení odpočtu

 

II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
20 EU EU osvobozená   Vydané doklady  
EU EU osvobozená DP A   Vydané doklady Dopravní prostředek pro plátce v EU
EU Přemístění   Vydané doklady  
21 EU Služby mimo tuzemsko   Vydané doklady  
22 Třetí země Vývoz zboží   Vydané doklady Ostatní plnění osvobozená
23 EU EU osvobozená DP B   Vydané doklady Dopravní prostředek pro neplátce v EU
24 Výpočtový řádek – plnění pod jiným DIČ Vydané doklady Registrace v jiném členském státě EU
25 Tuzemsko Přenesená DPH   Vydané doklady Tuzemská RCH-odpady
(povinnost zdanit má odběratel)
Tuzemsko Přenesená DPH Z   Vydané doklady Tuzemská RCH-zlato
(povinnost zdanit má odběratel)
Tuzemsko Přenesená DPH E   Vydané doklady Tuzemská RCH-emisní povolenky
(povinnost zdanit má odběratel)
Tuzemsko Stavba a montáž   Vydané doklady Tuzemská RCH-stavební a montážní práce
(povinnost zdanit má odběratel)
26 Tuzemsko Osvobozená   Vydané doklady  
Tuzemsko Zvláštní režim   Vydané doklady  
EU Zvláštní režim   Vydané doklady  
Třetí země Mezinárodní přeprava   Vydané doklady Ostatní plnění osvobozená
Třetí země Vývoz služeb   Vydané doklady Ostatní plnění osvobozená
Třetí země Zvláštní režim   Vydané doklady  

 

III. Doplňující informace

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
30 EU Třístranný obchod PZ   Přijaté doklady  
31 EU Třístranný obchod DZ   Vydané doklady  
32 Třetí země Dovoz zboží do EU   Přijaté doklady Zboží z třetí země dovezené do jiného státu EU
(mimo Vario 11 a starší)

 

IV. Nárok na odpočet daně

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
40 nebo 41 Tuzemsko Majetek 47 Přijaté doklady  
Tuzemsko Majetek 3 47 Přijaté doklady  
Tuzemsko Z tuzemska   Přijaté doklady  
Tuzemsko Z tuzemska 3   Přijaté doklady Krácení odpočtu
43 nebo 44 Tuzemsko RCH tuzemsko 10 nebo 11 Přijaté doklady Tuzemská RCH-uplatnění odpočtu
Tuzemsko RCH tuzemsko Z 10 nebo 11 Přijaté doklady Tuzemská RCH-uplatnění odpočet
Tuzemsko RCH tuzemsko E 10 nebo 11 Přijaté doklady Tuzemská RCH-uplatnění odpočet
Tuzemsko RCH stavba a montáž 10 nebo 11 Přijaté doklady Tuzemská RCH-uplatnění odpočet
Tuzemsko RCH stavba a montáž 3 10 nebo 11 Přijaté doklady Tuzemská RCH krácený odpočet
EU EU Majetek 47, 3 nebo 4 Přijaté doklady  
EU EU Majetek 3 47, 3 nebo 4 Přijaté doklady  
EU z EU 3 nebo 4 Přijaté doklady Reverse charge
EU Z EU 3   Přijaté doklady Krácení odpočtu
EU Z EU DP A   Přijaté doklady Dopravní prostředek od plátce z EU
EU Z EU DP A 3 3, 47 Přijaté doklady Dopr. prostředek od plátce z EU krácení odpočtu
EU Z EU služba 5 nebo 6 Přijaté doklady Reverse charge
EU Z EU služba 3 5 nebo 6 Přijaté doklady Krácení odpočtu
Třetí země Dovoz zboží 7 nebo 8 Přijaté doklady  
Třetí země Dovoz zboží 3 7 nebo 8 Přijaté doklady Krácení odpočtu
Třetí země Z třetí země - služba 12 nebo 13 Přijaté doklady Poskytnutí služby zahr. osobou povinou k dani
Třetí země Z třetí země - služba 3 12 nebo 13 Přijaté doklady  
Třetí země TZ Majetek 7/8, 47 Přijaté doklady  
Třetí země TZ Majetek 3 7/8, 47 Přijaté doklady Krácení odpočtu
47 Tuzemsko Majetek 40 nebo 41 Přijaté doklady  
Tuzemsko Majetek 3   Přijaté doklady  
Tuzemsko Majetek užívání   Přijaté doklady Pouze zařazení do užívání
EU EU Majetek 43/44, 3/4 Přijaté doklady  
EU EU Majetek 3   Přijaté doklady  
Třetí země TZ Majetek 7/8, 43/44 Přijaté doklady  
Třetí země TZ Majetek 3 7/8, 43/44 Přijaté doklady Krácení odpočtu
Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění

 

V. Krácení nároku na odpočet daně

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
50 Tuzemsko Osvobozená 2   Vydané doklady Bez nároku na odpočet
Tuzemsko Osvobozená -k2 51 sl. 2 Vydané doklady Bez nároku na odpočet,
nevstupuje do výpočtu koeficientu
51 sl. 2 Tuzemsko Osvobozená -k2 50 Vydané doklady Bez nároku na odpočet,
nevstupuje do výpočtu koeficientu
51 sl. 1 Tuzemsko Základ daně -k 1 nebo 2 Vydané doklady Plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu

 

VI. Výpočet daňové povinnosti

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
61 Tuzemsko Základ vrácené daně   Přijaté doklady Základ daně při vracení DPH cizincům

 

Poznámky

Řádek přiznání DPH doklad Zdanitelné plnění Současně řádek Modul Poznámka
Místo plnění
  Tuzemsko Z tuzemska 2   Přijaté doklady Bez nároku na odpočet,
nevstupuje do přiznání
(pouze Vario 11)
Řádky 32, 33, 34, 42, 45, 60 NEUPRAVUJEME      

 

Daň odvede zákazník

Na daňových dokladech za plnění, u kterých má povinnost odvést DPH odběratel, musí být uveden povinně text "Daň odvede zákazník".

Tento povinný text se tiskne automaticky jako řádek v tabulce rekapitulace DPH pod řádkem za dané zdanitelné plnění.

Přiznání k DPH a řádek 53

Při sestavení Přiznání k DPH v posledním zdaňovacím období roku se z dosud uložených přiznání počítají hodnoty na řádku 53. Ručně je nelze opravit.

Přiznání k DPH a řádek 60

Hodnoty na ř. 60 se vkládají ručně a mají být obsaženy pouze v přiznání posledního období (prosinec či 4Q). V případě, že hodnoty upravíte jindy, než v posledním zdaňovacím období roku, jste upozorněni, že tyto hodnoty se v průběhu roku nevyplňují. Pokud přesto trváte na jejich zadání, zadané hodnoty se vytisknou na tiskový formulář a budou též uvedeny v elektronickém podání.

 

Popis jednotlivých řádků může být měněn z důvodu změny ustanovení zákona o DPH, aby popis řádku odpovídal aktuálnímu znění zákona o DPH. Viz Finanční správa.

 

Související dokument