Úprava ceny majetku

Cena majetku se upravuje většinou na základě odhadu znalce, např. z důvodů poničení (povodeň) nebo částečného prodeje (část souboru věcí nebo rozdělení původního jednoho majetku na více částí – dům/byty).

 • Úprava ceny se provádí na záložce Úprava ceny na kartě daňových nebo účetních odpisů.

Vario umožňuje zadat rozdílnou účetní a daňovou hodnotu úpravy ceny.

Postup zadání úpravy ceny (zadání na kartě Účetní odpisy)

1. Vyplňte popis, datum, částku, předkontace (je nutné zadat obě strany).

2a. Daňová a účetního hodnota úpravy ceny je shodná

 • Použijte tlačítko Zaúčtovat změnu ceny…, které vytvoří interní doklad (ID) a zároveň vyvolá přepočet odpisových plánů.
 • Před zaúčtováním úpravy ceny je nutné stát v řádku, který požadujete zaúčtovat, případně ho celý označit.

2b. Daňová a účetního hodnota úpravy ceny není shodná

 • Řádek musí být ve stavu „zadán”, tj. po zadání je nutné odskočit na další řádek, aby u řádku zmizel symbol pro zápis (píšící tužka).
 • Dále upravte částku dle požadavku (změňte původně zadanou částku buď na kartě daňových nebo účetních odpisů).
 • Po změně částky vás Vario upozorní, že měníte částku.
 • Nyní je potřeba vybrat, co má Vario udělat (obr. 1):
  • Adjudication ANO (zaktualizuje obě částky)
  • Adjudication NE (změní pouze hodnotu, kterou jste přepsali, na kartě druhých odpisů ponechá původní hodnotu)
 • Na kartě účetních odpisů použijte tlačítko Zaúčtovat změnu ceny…, které vytvoří ID a zároveň vyvolá přepočet odpisových plánů.
 • Před zaúčtováním úpravy ceny je nutné stát v řádku, který požadujete zaúčtovat, případně ho celý označit.

Dialog Úprava částky

Obrázek 1. Dialog Úprava částky.

 

Částku úpravy ceny vidíte v horní části karty majetku na samostatném řádku.

 

Navazující dokument