Vzorové karty majetku

 

VSTUPNÍ ÚDAJE

Druh Název Konto majetku Datum pořízení Středisko
HIM Správní budova 021000 3.4.2007 1
HIM Počítačová síť 022000 15.4.2007 2
HIM Automobil Ferrari 022000 3.5.2007 1
NIM Grafický software 013000 30.6.2007 2
NIM Licence pro používání graf. sw
při výuce a školení (smlouva)
014000 15.9.2007 2

 

Tabulka 1

Druh Datum zařazení Vstupní cena Odpis Zařazení
HIM 4.4.2007 12 500 000,00 551000/081000 021000/042000
HIM 2.5.2007 253 000,00 551000/082000 022000/042000
HIM 3.5.2007 1 950 000,00 551000/082000 022000/042000
NIM 2.7.2007 183 000,00 551000/013000 013000/041000
NIM 1.10.2007 75 000,00 551000/074000 014000/041000

 

Tabulka 2

ODPISOVÉ PLÁNY

Název Pořizovací cena Daňový odpis Odpisová skupina Poznámka Účetní odpis Perioda
Správní budova 12 500 000,00 rovnoměrný 6  účetní podle daňových měsíční
Počítačová síť 253 000,00 zrychlený 1   24 měsíců
Automobil Ferrari 1 500 000,00 rovnoměrný 1a 10%   12 měsíců
Grafický software 183 000,00 NIM SW  účetní podle daňových měsíční
Licence pro používání graf. sw
při výuce a školení (smlouva)
75 000,00 NIM Smlouvy 12 měsíců účetní podle daňových měsíční

 

Tabulka 3

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Název Zhodnocení Částka Datum Předkontace
Správní budova Skleněné příčky v sekretariátu 450000 17.6.2007 021000/042000

 

Tabulka 4

ÚPRAVA CENY

Název Popis úpravy Částka Datum Předkontace
Správní budova Zničení přístřešku nad vchodem vichřicí 120000 15.1.2008 582000/021000

 

Tabulka 5

VYŘAZENÍ

Název Předkontace vyřazení VC Předkontace vyřazení ZC Datum vyřazení
Automobil Ferrari 082000/022000 082000/641000 15.1.2008

 

Zpět na úvod