spav_dejpravarw_allusers

Vytvoří databázové uživatele v databázích Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct) a nastaví jim role db_data_reader a db_data_writer k databázím Varia. Seznam vytvořených databázových uživatelů odpovídá seznamu přihlašovacích účtů SQL serveru.

Syntaxe

spav_dejpravarw_allusers [@Cislodat=] CisloFirmy

 

Argumenty

[@Cislodat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, pro kterou chcete nastavit oprávnění.

 

Příklad

spav_dejpravarw_allusers @Cislodat=1

spav_dejpravarw_allusers 1

Vytvoří v databázích účetní jednotky s číslem 1 všechny uživatele nalezené v seznamu přihlašovacích účtů SQL serveru a nastaví jim roli db_data_reader a db_data_writer

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura volá proceduru spav_dejpravarw.

 

Zpět na hlavní článek →