Odpisové sazby

Dialog pro úpravu odpisových sazeb zobrazíte výběrem příkazu z menu Nástroje agendy (Agenda)/Odpisové sazby.

Slouží k zadání odpisových sazeb pro výpočet daňových odpisů. V dialogu můžete určit dobu odpisu, sazbu pro první a další roky odpisování, sazbu zvýšené vstupní ceny.

Daňové odpisové plány jsou vypočítány podle nastavení na kartě a tabulky Odpisové sazby, která obsahuje všechny postupy výpočtů od roku 1992 (s výjimkou NIM, kde je výpočet pouze aktuální). V případě potřeby je možné tabulku upravovat, např. definovat vlastní skupinu. Přepisovat historicky platné sazby důrazně nedoporučujeme!

Dialog Odpisové sazby, karta Rovnoměrný

Obrázek: Na kartě Rovnoměrný můžete zadat sazby rovnoměrného odpisu v procentech.

 

Dialog Odpisové sazby, karta Zrychlený

Obrázek: Na kartě Zrychlený můžete určit sazby zrychleného odpisu v procentech.

 

Dialog Odpisové sazby, karta NIM

Obrázek: Na kartě NIM zapište dobu trvání pravidelných měsíčních odpisů nehmotného investičního majetku. Klepnutím na tlačítko Zavřít dialog uzavřete.

Jak nadefinujete jednotlivé sazby?

A. Úprava existujících sazeb

V podformuláři provedete úpravu záznamu.

Význam jednotlivých polí
Platí od roku Výchozí rok
Skupina Číslo skupiny
Doba odpisu Doba odpisu odpisové skupiny v rocích
Sazby rovnoměrného odpisu resp. Koeficienty zrychleného odpisu
Sazba 1. rok Sazba odpisu (resp. koeficient zrychleného odpisu) pro první rok odpisování
Sazba další roky Sazba odpisu (resp. koeficient zrychleného odpisu) pro další roky odpisování
Sazba zvýšené vstupní ceny Sazba odpisu (resp. koeficient zrychleného odpisu) pro zvýšenou vstupní cenu
Doba odpisu po TZ Minimální doba odpisu po technickém zhodnocení
  • Záznam uložte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na další záznam klávesou Tab.

B. Vložení nové sazby

INSTRUKCE
V podformuláři založíte nový záznam kliknutím do pole.
Zadáte hodnoty do jednotlivých polí (viz výše).
  • Záznam uložte tlačítkem Zavřít nebo přechodem na další záznam klávesou Tab.

 

Související dokumenty