Ceník zdrojů

Před založením a vyplněním záznamu Zdroj je důležité připravit si ceník (neplatí pro zadávání zdrojů v modulu Servis).

Postup:

  • Dialog Zdroje ceníky otevřete funkcí z menu Nástroje agendy(Agenda)/Ceník zdrojů.
  • Nový ceník zdroje vytvoříte tak, že do pole sloupce Název ceníku zdroje zapíšete výstižné pojmenování (kód) ceníku korespondující se zdrojem.
  • Do pole sloupce Popis uveďte stručný popis.

Dialog Zdroje ceníky

Obrázek 1: Dialog Zdroje ceníky. Jestliže již máte nějaký ceník zdroje včetně platnosti vytvořený, klepnutím na Plus rozbalíte vnořenou tabulku s jeho definovanými platnostmi.

 

  • Poklepejte na modrý identifikátor v poli Název ceníku zdroje. Otevřete detail nového ceníku zdroje, dialog Zdroje – ceník.
    • Stejného výsledku dosáhnete poklepáním na modrý identifikátor názvu ceníku v poli sloupce Zdroje ceník v tabulce agendy nebo v záznamu Zdroj.

 

Dialog Zdroje - ceník

Obrázek 2: V dialogu Zdroje – ceník můžete sledovat, kontrolovat, měnit a přidávat časovou platnost ceníků. V tabulkách ceníku je možné filtrovat, rozvržení tabulek se ukládá.

 

  • V poli sloupce Platí od poklepejte na modrý identifikátor data.
  • Atributem zdrojů jsou jejich ceníky. Jde v podstatě o sazebník, který, stejně jako klasický ceník, má svou časovou platnost, kterou nastavíte v dialogu Zdroje – ceníky – sazby.

 

Dialog Zdroje – ceníky – sazby

Obrázek 3: Dialog Zdroje – ceníky – sazby. Pomocí definovaných hodnot řídíte od kdy do kdy platí určené sazby. Sazby jsou rozdělené do čtyř logických celků: Fixní (1), Kusové (2), Dávkové (3) a Ostatní – Kooperační (4).

 

Popis polí dialogu Zdroje – ceníky – sazby

Platí od  Datum počátku platnosti ceníku zdroje (ve formátu DDMMRRRR).
Platí do Datum konce platnosti ceníku zdroje (ve formátu DDMMRRRR).
Poznámka Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4 Systém upraví tuto hodnotu na správnou: 1.4.YYYY
1Fixní sazby zdroje jsou takové sazby, které se uplatní v kalkulaci dané aktivity na zdroji tak, že jakmile je aktivita kalkulovaná, její hodnota se zvýší o fixní sazbu, která je uvedena v polích fixních sazeb, bez ohledu na to, jak dlouho aktivita trvala. Je to v podstatě daň za použití daného zdroje.
Fixní sazba zdroje Náklady na započetí práce na zdroji nezávislé na časových normách. Jedná se tedy o náklady nezávisející na délce dané operace.
Fixní sazba režie Režijní náklady spojené se započetím práce na zdroji, nezávislé na časových normách.
Fixní sazba práce Mzdové náklady spojené se započetím práce na zdroji, nezávislé na časových normách.
Fixní sazba 1 Náklady spojené se započetím práce na zdroji, nezávislé na časových normách. Uživatelská sazba, kterou zde můžete evidovat, však nevstupuje do výpočtů.
2 → Kusové sazby jsou náklady spojené s produktivním využitím zdroje, tj. s časem, po který se na zdroji něco vyrábí. 
Kusová sazba zdroje  Přímo vyčíslitelné náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě. Například spotřeba elektřiny, odpisy – podobně jako u dávkové sazby.
Kusová sazba režie Režijní náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě.
Kusová sazba práce  Mzdové náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě. Například se jedná o sazbu za práci člověka, který má za úkol operaci obsluhovat.
Kusová sazba 1 Náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě.
3 → Dávkové sazby souvisí s přípravou zdroje na danou operaci. Obvykle je zdroj složitější a je potřeba jej před výrobou připravit, například seřídit, osadit ho nástroji, zavést technologický NC program pro CNC řídicí systémy, nastavit otáčky a podobně. 
Dávková sazba zdroje Náklady na přípravu zdroje před výrobou, které jsou závislé na časové normě (seřizovacím čase). Pod tím si lze představit například alikvotní část odpisů, nebo náklady na elektrický proud v konkrétním seřizovacím režimu.
Dávková sazba režie Veškeré režijní náklady spojené s přípravou zdroje a závislé na časové normě. Do režijních nákladů se obvykle započítávají náklady, které nelze jednoznačně přiřadit konkrétnímu zdroji, a jsou většinou rozpočítány některou ze statistických metod, což se týká typicky nákladů na osvětlení, na úklid, na vytápění, na daně z nemovitostí.
Dávková sazba práce Mzdové náklady spojené s přípravou zdroje, závislé na časové normě. Jedná se o mzdovou sazbu, kterou pobírají lidé seřizující stroj. Obvykle tato sazba bývá vyšší, než sazba lidí, kteří stroj obsluhují během provozu.
Dávková sazba 1 Náklady spojené s přípravou zdroje, závislé na časové normě. Uživatelská sazba, kterou zde můžete evidovat, nevstupuje do výpočtů.
4 → Ze skupiny Ostatní - Kooperační využívá systém do výpočtů pouze náklady uvedené v Kooperační sazbě.
Kooperační sazba Náklady v Kč na kooperaci fyzické jednotky kooperace dle smlouvy. Například: Kč/kg, Kč/m², Kč/m. Použití měny není vyloučeno, podmínkou však je používat tuto měnu jako měnu platnou v celém systému Vario. Jestliže by se generovaly doklady při zaúčtování z výroby, jediná měna k dispozici je právě v sazebnících (cenících) a tato měna musí korespondovat s měnou účetnictví Varia.
Poznámka Zjednodušený příklad: při výrobě spolupracujete s lakýrnickou firmou, se kterou domluvíte za lakování m² plechu účtovanou cenu 38 Kč. Pokud do operace napíšete, že posíláte 6 m² plechu na lakování, do kooperační sazby uvedete 38 Kč/m², vyjde vám výsledná cena operace v kooperaci vzájemným vynásobením 38 x 6.
Sazba 1 Uživatelské náklady 1
Sazba 2 Uživatelské náklady 2
Tlačítko Uložit Zavře dialog a uloží hodnoty polí.
Tlačítko Storno Zavře dialog bez uložení změn hodnot polí.

 

Související dokumenty