Obecné informace o modulu Reklamace

Modul Reklamace slouží k evidenci reklamovaného zboží dodaného zákazníkem a odeslaného dodavateli. K reklamovanému produktu umožňuje dohledat výdej odběrateli a příjem od dodavatele. V jednom reklamačním záznamu spravujete celé reklamační řízení, a to od jeho počátku až do ukončení. Kdykoliv tak máte okamžitý přehled o aktuálním stavu, ve kterém se reklamace právě nachází.

Modul můžete obsluhovat ručně, ale jednotlivé postupy lze též automatizovat prostřednictvím funkce Akce. Standardně se s modulem Reklamace dodává seznam výchozích reklamací, které je možno použít pro většinu reklamačních procedur. V ostatních případech funkci upravíme přesně na míru vašemu procesu.

Modul obsahuje agendy Reklamace odběratelů a Reklamace dodavatelům. Výchozím oknem modulu je zobrazení agendy Reklamace odběratelů.

 

Související dokumenty